weebly reliable statistics
Jack van der Zee - Moordzaken.com
Jack van der Zee

Uit Moordzaken.com

Ga naar: navigatie, zoeken
JackvanderZee.jpg
 
Jack van der Zee
Leeftijd 39 jaar
Datum 8 november 2011
Moordplaats Ruinen
Moordwijze Steekwapen
Status Opgelost
Misdrijf Moord
Straf 9 jaar & TBS

Op dinsdagochtend 8 november 2011 wordt in een woning aan De Klinge te Ruinen het ontzielde lichaam gevonden van de bewoner van het pand, de 39-jarige Jack van der Zee. Omdat Jack niet op zijn werk was verschenen had zijn werkgever alarm geslagen.

Jack is door geweld om het leven gebracht.


Verdachte

Er wordt een 36-jarige man uit Hoogeveen aangehouden. Hij zit nog steeds vast.


Uitspraak

Rechtbank Assen, 10 juli 2012

De combinatie van de zwakbegaafdheid, de persoonlijkheidspathologie en de vele verslavingen hebben ertoe geleid dat verdachte bewust de nabijheid van het slachtoffer herhaaldelijk en bewust heeft gezocht, ook al was hij zich daarbij bewust van de risico’s op intimiteit met het slachtoffer. Op het moment dat verdachte zich door het slachtoffer overrompeld voelde tot het aangaan van intimiteit is verdachte door reactivering van zijn eigen seksuele psychotraumata en door zijn voordien toch al gebrekkige zelfcontrole op basis van zijn persoonlijkheidspathologie gemakkelijk tot geweld gekomen. Op grond van het hiervoor gerelateerde moet verdachte voor het hem tenlastegelegde verminderd toerekeningsvatbaar worden geacht. Onbehandeld kunnen verdachtes psychotraumata zodanig gereactiveerd worden dat zijn zelfcontrole weer extra onder druk komt te staan. In het kader van delictpreventie en ter verbetering van zijn eigen toekomstperspectief valt daarom niet te ontkomen aan een intensief forensisch psychiatrisch klinisch behandeltraject. Gezien de aard en de omvang van de vastgestelde psychopathologie, verdachtes voorgeschiedenis en het relatief hoge risico op geweldsdelicten valt terbeschikkingstelling ten zeerste te overwegen. Een terbeschikkingstelling met dwangverpleging biedt voor verdachte de grootste kansen op een therapeutisch succes omdat verdachte zich bij een terbeschikkingstelling met voorwaarden vroeg of laat onvoldoende aan de hem op te leggen voorwaarden zal weten te houden.


De rechtbank veroordeelt de verdachte tot gevangenisstraf voor de duur van negen jaren en gelast dat de verdachte ter beschikking wordt gesteld en beveelt dat de terbeschikkinggestelde van overheidswege zal worden verpleegd.