weebly reliable statistics
Marvin Korsse - Moordzaken.com
Marvin Korsse

Uit Moordzaken.com

Ga naar: navigatie, zoeken
MarvinKorsse.jpg
 
Marvin Korsse
Leeftijd 28 jaar
Datum 28 september 2008
Moordplaats Amsterdam
Moordwijze Steekwapen
Status Opgelost
Misdrijf Doodslag
Straf 8 jaar

Op zondag 8 september 2008 heeft de 28-jarige Marvin Korsse rond 04:00 uur 's nachts een woordewisseling met een kennis voor zijn huis aan de Pomonastraat te Amsterdam. Omdat zij hard tegen elkaar praten, besluiten ze naar de hoek van de straat te wandelen, om de discussie daar voort te zetten. Andere kennissen van de twee bekvechters sussen de ruzie, waarna Marvin gemoedelijk zijn arm om de kennis waarmee hij net nog een woordewisseling had omslaat. De mannen praten nog even na op de hoek van de straat.

Plotseling komt er een man aanrennen. Het gaat om de dan 42-jarige John R., onderbuurman van Marvin, welke is gewekt door de woordewisseling die bij hem voor de deur plaatsvond, enkele minuten geleden. John grijpt Marvin vast, waarna er een korte worsteling plaats vindt. Marvin wordt hierbij in het hart gestoken door John en komt te overlijden.

Marvin laat een dochtertje van twee achter.Verdachte

John wordt een paar uur later aangehouden. Zijn verklaringen zijn dat Marvin hem eerst sloeg, en beroept zich op noodweer. Alle getuigen spreken dit echter tegen, en het noodweer wordt verworpen. Toch blijft John aan zijn verhaal vasthouden.


Uitspraak

Rechtbank Amsterdam, 1 april 2009


De rechtbank weegt in haar oordeel zwaar mee dat verdachte blijkens zijn houding in het vooronderzoek en ter terechtzitting geen inzicht heeft verkregen en geen verantwoordelijkheid heeft willen nemen voor zijn gedrag. Door star vast te blijven houden aan zijn eigen lezing van de gebeurtenissen, die buiten de werkelijkheid staat, heeft verdachte, tegen beter weten in, zichzelf in de slachtofferrol geplaatst en daardoor het verdriet van de nabestaanden nog versterkt.

De rechtbank heeft bovendien meegewogen dat het gebeuren veel verdriet en angst heeft teweeg gebracht in de buurt waarin verdachte en het slachtoffer woonden. Feiten als deze versterken bovendien gevoelens van angst en onveiligheid in de maatschappij als geheel.

Voorts heeft de rechtbank mee laten wegen dat verdachte volledig toerekeningsvatbaar is voor zijn gedrag. Dit blijkt uit hetgeen omtrent de persoon van verdachte is gerapporteerd in het over hem opgemaakte psychiatrisch rapport Pro Justitia d.d. 5 februari 2009, opgemaakt door dr. I. Maksimovic, psychiater. Uit dit rapport blijkt dat bij verdachte sprake is van een ziekelijke stoornis van zijn geestvermogens in de zin van afhankelijkheid van heroïne, cocaïne, cannabis en benzodiazepinen, en in de zin van een chronische pijnstoornis. Al deze stoornissen waren aanwezig ten tijde van het tenlastegelegde. Echter, de gedragingen van verdachte ten tijde van het tenlastegelegde, kunnen niet worden verklaard vanuit een van deze stoornissen of combinaties daarvan. De psychiater adviseert daarom verdachte volledig toerekeningsvatbaar te verklaren. De rechtbank neemt dit advies over. Zij heeft in het dossier of het verhandelde ter zitting ook geen aanknopingspunten, die tot een ander oordeel zouden moeten leiden, gevonden om het gedrag van verdachte te verklaren.

Tenslotte heeft de rechtbank bij het bepalen van de straf acht geslagen op het uittreksel uit de justitiële documentatie op naam van verdachte, en op straffen die voor soortgelijke feiten plegen te worden opgelegd.De rechtbank veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 8 (ACHT) JAAR.