weebly reliable statistics
Henk van Genderen - Moordzaken.com
Henk van Genderen

Uit Moordzaken.com

Ga naar: navigatie, zoeken
HenkvanGenderen.jpg
 
Henk van Genderen
Leeftijd 48 jaar
Datum 3 augustus 2007
Moordplaats Tiel
Moordwijze Steekwapen
Status Opgelost
Misdrijf Doodslag
Straf 6 jaar & TBS

Op 3 augustus 2007 ontdekken buren dat er wordt ingebroken in het huis naast hen. Rond de klok van 23.00 uur werd daarvan melding gemaakt bij de politie. Deze buren waarschuwden ook Henk van Genderen en andere omwonenden. Deze gingen kijken en Henk heeft aan de inbreker gevraagd of het lukte. Om te voorkomen dat de inbreker er met de gestolen goederen van doorging hebben Henk en een andere omwonende de inbreker vastgepakt. Tijdens een daaropvolgend handgemeen vielen zij alle drie tussen de zich ter plaatse bevindende vuilcontainers. Alle drie zijn weer opgestaan. Tussen Henk en de inbreker is het handgemeen verder gegaan. De inbreker heeft daarbij uit zijn zak een zogenaamd valmes tevoorschijn gehaald en opengeklikt. Tijdens het handgemeen heeft de inbreker Henk geraakt met de vuisten en het mes: in de duim, de arm en in het hoofd. Het mes heeft de schedel en het hersenvlies van Henk doorboord. Tijdens het toebrengen van deze verwondingen greep Henk naar de borst en zakte op de grond alwaar hij bleef liggen terwijl hij rochelende geluiden maakte. De inbreker is met zijn vriendin, die getuige was van het incident, met medeneming van de ontvreemde goederen op de fiets gevlucht. Henk overlijdt ten gevolge van hartfalen.


Verdachte

De verdachte, van wie geen naam bekend is, heeft ook mensen bedreigd. Ook hiervoor zal hij later worden veroordeeld.


Uitspraak

Rechtbank Arnhem, 22 juni 2008

Het feit waarbij Henk van Genderen om het leven is gekomen door toedoen van verdachte is een zeer ernstig feit. Henk van Genderen heeft die bewuste dag aan zijn burgerplicht voldaan door polshoogte te gaan nemen bij een verdachte situatie. Hierbij is hij op verdachte gestuit die zojuist een woninginbraak had gepleegd. De handelswijze van verdachte is zeer agressief geweest met als uiteindelijk gevolg, de dood van Henk van Genderen. Verdachte heeft zich door deze situatie zelfs niet laten weerhouden om de opbrengst van de woninginbraak mee te nemen. Het aan de familie en nabestaanden van het slachtoffer toegebrachte leed is buitengewoon ernstig. Vaststaat dat er bij verdachte sprake is van een anti-sociale persoonlijkheidsstoornis en dat behandeling noodzakelijk wordt geacht. De rechtbank is van oordeel dat de bescherming van de maatschappij slechts gewaarborgd kan worden door behandeling in het kader van een terbeschikkingstelling met dwangverpleging.


De rechtbank veroordeelt verdachte wegens het bewezenverklaarde tot een gevangenisstraf voor de duur van zes (6) jaren en gelast dat veroordeelde ter beschikking wordt gesteld en beveelt dat hij van overheidswege zal worden verpleegd.