Henk Koop

Uit Moordzaken

Ga naar: navigatie, zoeken
Onderzoek in de basisschool
Naam slachtoffer   Henk Koop 
Leeftijd  56 jaar  
Datum  5 juli 2007 
Moordplaats  Enschede 
Status  Opgelost 
Soort misdrijf  Doodslag 
Straf  12 jaar 


Henk Koop

Op vrijdag 6 juli 2010 vindt een onderwijzer in basisschool 'Het Stadsveld' aan de B.W. ter Kuilestraat te Enschede het ontzielde lichaam van de 56-jarige conciërge Henk Koop. Henk is door messteken om het leven gekomen. Henk werd op donderdagavond 5 juli vermoord in de school tijdens het uitvoeren van zijn werkzaamheden.


Verdachte

Er wordt een 23-jarige Poolse man aangehouden. Hij stelt onschuldig te zijn en Henk Koop niet te hebben gedood. Verdachte heeft verklaard dat hij op 5 juli 2007 naar de basisschool Het Stadsveld te Enschede is gegaan om het slachtoffer te ontmoeten. Deze zou werk voor hem hebben. Verdachte zou iets na 18.00 uur, doch zeker niet later dan 18.30 uur, bij de school gearriveerd zijn. Daar trof hij het slachtoffer badend in het bloed aan. Verdachte heeft van zijn T-shirt een prop gemaakt en daarmee getracht het bloed te stelpen bij de buik van het slachtoffer. Toen verdachte zich realiseerde dat het slachtoffer was overleden, heeft hij met onder meer dweilen getracht zijn sporen uit te wissen. Uiteindelijk heeft hij de school verlaten met achterlating van zijn T-shirt in de prullenbak.Uitspraak

Gerechtshof Arnhem, 18 maart 2010

Verdachte heeft H, een 56 jarige man, met opzet op een gewelddadige wijze om het leven gebracht. Verdachte heeft daartoe het slachtoffer in het hoofd, de hals, romp, armen en in de buik gestoken, tengevolge waarvan H is overleden. Uit het sectieverslag en het wonddateringsonderzoek volgt dat de (steek)letsels gedurende een behoorlijke tijdspanne zijn toegebracht. Het slachtoffer was niet op slag dood en moet hebben gevreesd voor zijn leven en daarbij doodsangsten hebben uitgestaan. Wat het motief van verdachte is geweest om het slachtoffer te doden is gedurende het gehele onderzoek niet duidelijk geworden. Vaststaat wel dat het slachtoffer en verdachte elkaar slechts kort en oppervlakkig kenden.

Bijzonder zwaar rekent het hof de verdachte aan, dat het delict is gepleegd op een basisschool. Voor jonge kinderen dient de basisschool bij uitstek een veilige plek te zijn. Dat beeld is voor de scholieren onherstelbaar verstoord. Het hof kan niet vaststellen wat er precies is voorgevallen tussen verdachte en het slachtoffer, maar in het onderzoek is geen enkele aanwijzing naar voren gekomen voor enige verzachtende omstandigheid ter verklaring van zijn handelwijze. Tegen deze achtergrond beschouwt het hof de bewezenverklaarde doodslag mede vanwege de wijze waarop deze heeft plaats gevonden, als een bijzonder ernstige vorm van het bewezenverklaarde delict.


Het Hof veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 12 (twaalf) jaren.


Teruggeplaatst van "/Henk_Koop"