weebly reliable statistics
Helma van Tilborg - Moordzaken.com
Helma van Tilborg

Uit Moordzaken.com

Ga naar: navigatie, zoeken
HelmavanTilborg.jpg
 
Helma van Tilborg
Leeftijd 47 jaar
Datum 6 september 2011
Moordplaats Lage Zwaluwe
Moordwijze Schietwapen
Status Opgelost
Misdrijf Moord
Straf 12 jaar

Op dinsdag 6 september 2011 wordt op een terrein naast een woning aan de Brandestraat te Lage Zwaluwe het lichaam aangetroffen van de 47-jarige Helma van Tilborg. Zij is door een misdrijf om het leven gebracht.


Verdachte

Diezelfde avond houdt de politie de 55-jarige partner van Helma in Wagenberg aan. Hij zit nog steeds vast.


Onderzoek plaats delictDeze tekst is afgeschermd i.v.m. schokkende details


Uitspraak

Rechtbank Breda, 21 juni 2012

Verdachte [slachtoffer] met wie hij een langdurige relatie had gehad, om het leven gebracht nadat tot hem was doorgedrongen dat de relatie met haar ten einde was. Door aldus te handelen heeft verdachte blijk gegeven van een ernstig gebrek aan respect voor het leven van een medemens. Hij heeft niet alleen het slachtoffer het leven ontnomen, maar ook aan haar nabestaanden, onder wie haar broer en zus, een onherstelbaar verlies en groot verdriet toegebracht. Zus [naam zus] heeft op zitting op een indringende wijze verteld hoeveel verdriet zij nog altijd heeft van het overlijden van [slachtoffer] en hoe haar wereld in elkaar is gestort. Aan te nemen valt dat zij het leed en de mede als gevolg daarvan ontstane psychische schade nog lang, mogelijk de rest van haar leven, zal ervaren. Verdachte heeft door zijn handelen ook aan overige familieleden en aan vrienden van het slachtoffer groot en onherstelbaar leed toegebracht. Het ernstige gevolg van het bewezenverklaarde en de wijze waarop het bewezenverklaarde handelen is uitgevoerd, dragen een voor de rechtsorde schokkend karakter en brengen in de samenleving in het algemeen, en de omgeving van het gebeurde in het bijzonder, gevoelens van angst en onveiligheid teweeg.

Moord behoort tot de meest ernstige misdrijven die het Wetboek van Strafrecht kent en is naar zijn aard een misdrijf dat oplegging van een gevangenisstraf van zeer lange duur rechtvaardigt. In de regel wordt bij het delict moord niet volstaan met een lagere straf dan een onvoorwaardelijke gevangenisstraf dan 12 jaar. Aan dat uitgangspunt ligt ten grondslag dat het opzettelijk en met voorbedachten rade benemen van iemands leven de meest ernstige en onomkeerbare aantasting van het hoogste rechtsgoed, te weten het recht op leven, is.


De rechtbank veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf van 12 jaar.