weebly reliable statistics
Fatma Abdelaziz - Moordzaken.com
Fatma Abdelaziz

Uit Moordzaken.com

Ga naar: navigatie, zoeken
FatmaAbdelaziz.jpg
 
Fatma Abdelaziz
Leeftijd 35 jaar
Datum 21 maart 2010
Moordplaats Groningen
Moordwijze Steekwapen
Status Opgelost
Misdrijf Moord
Straf 18 jaar

Op zondagochtend 21 maart 2010 omstreeks 11:00 uur steekt de 52-jarige Ali in blinde woede diverse malen in op zijn 35-jarige vrouw Fatma Abdelaziz aan de Lierstraat in Groningen. Fatma doet een poging via het balkon te vluchten, maar Ali komt achter haar aan en steekt haar daar, op het balkon, nog enkele malen. Hun 5-jarige dochter is getuige van de moord.Verdachte

Buurtbewoners bellen de politie, en vinden Ali voor de deur van zijn woning, alwaar ze hem aanhouden.Uitspraak

Rechtbank Groningen, 11 oktober 2010

Er is geen ziekelijke stoornis van de geestvermogens vastgesteld evenmin is er sprake van een gebrekkige ontwikkeling van de geestvermogens. Er zijn op basis van de beschikbare collaterale informatie geen duidelijke aanwijzingen die duiden op een duurzaam patroon van disfunctioneren en daarmee op de aanwezigheid van een persoonlijkheidsstoornis. Bij verdachte zijn in het onderzoek geen aanwijzingen naar voren gekomen dat, rekening houdend met zijn culturele achtergrond, er bij hem sprake is van extra gevoeligheid voor krenkingen op grond van narcistische aspecten in zijn persoonlijkheid. Verdachte is toerekeningsvatbaar voor het tenlastegelegde.

Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan moord op zijn (ex-)vrouw. Hij heeft kennelijk niet kunnen verkroppen dat zij bij hem weg wilde gaan en hij heeft haar vervolgens op een gruwelijke en zeer gewelddadige manier van het leven beroofd. Verdachte heeft het slachtoffer op verschrikkelijke wijze het hoogst denkbare goed, het leven, ontnomen. Verdachte heeft bovendien vier jonge kinderen, ook zijn eigen kinderen, hun moeder ontnomen. Eén van hen heeft de vreselijke moord voor haar ogen zien gebeuren. De kinderen zullen hun leven verder moeten met deze traumatiserende gebeurtenis en dat ook nog in de wetenschap dat hun vader hiervoor verantwoordelijk is.

Van de moord zijn ook verschillende buurtbewoners getuige geweest. Ook zij zijn zeer geschokt en meer in het algemeen overweegt de rechtbank dat een moord als deze een ernstige schok in de samenleving teweeg brengt.

De rechtbank rekent verdachte de moord nog extra zwaar aan, omdat deze heeft plaatsgevonden als reactie op het streven van het slachtoffer naar persoonlijke vrijheid. Uit het strafdossier is de rechtbank gebleken hoe moeilijk het voor het slachtoffer was om gebruik te maken van het voor iedereen geldende grondrecht om in vrijheid de persoonlijke levenssfeer in te richten. Dat het slachtoffer haar streven naar persoonlijke vrijheid met de dood heeft moeten bekopen omdat verdachte zich, mede als gevolg van zijn culturele achtergrond, geen raad wist, is naar het oordeel van de rechtbank volkomen onacceptabel en de rechtbank zal dit gegeven als strafverzwarend meewegen.

Gelet op het voorgaande, en gegeven het feit dat verdachte volledig toerekeningsvatbaar wordt geacht, acht de rechtbank een zeer langdurige gevangenisstraf, zoals door de officier van justitie gevorderd, passend en geboden.


De rechtbank veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van ACHTTIEN (18) jaren.