weebly reliable statistics
Fatima Sellak - Moordzaken.com
Fatima Sellak

Uit Moordzaken.com

Ga naar: navigatie, zoeken
Politie.jpg
 
Fatima Sellak
Leeftijd 29 jaar
Datum 25 september 2005
Moordplaats Amsterdam
Moordwijze Steekwapen
Status Opgelost
Misdrijf Moord
Straf 10 jaar

Op zondag 25 september 2005, aan het eind van de middag, belt de dan 70-jarige Mohamed el O. aan bij de woning van zijn ex-vrouw, de 29-jarige Fatima Sellak. Mohamed wordt binnengelaten, en Fatima en hij trekken zich terug in een kamer om te praten, terwijl de zus van Fatima het 2-jarig zoontje van Mohamed en Fatima bezig houdt.

De zus van Fatima hoort een hoop geschreeuw. Dan ziet zij Mohamed naar de keuken lopen, een mes pakken, en terug naar de kamer lopen waar Fatima zich bevindt.

Fatima wordt door haar ex-man doodgestoken. Hun 2-jarig zoontje wordt aan de voeten van zijn moeder, onder het bloed aangetroffen. Hij blijft ongedeerd.Verdachte

Agenten treffen Mohamed voor het huis aan, en houden hem direct aan.

Mohamed voelde zich door de scheiding in zijn trots gekrenkt.


Uitspraak

Gerechtshof Amsterdam, 12 december 2008

De verdachte heeft de moeder van zijn zoontje om het leven gebracht door haar met een mes drieëndertig verwondingen, onder meer in verschillende vitale delen toe te brengen. Door aldus te handelen heeft de verdachte blijk gegeven van een ernstig gebrek aan respect voor het leven van een medemens. Voor de nabestaanden van het slachtoffer - en in het bijzonder voor het kind dat van de moord getuige is geweest - moet dit een zeer traumatische ervaring zijn geweest die, naar de ervaring leert, nog lange tijd hun leven zal beïnvloeden. De rechtsorde is door dit feit ernstig geschokt en bestaande gevoelens van onveiligheid in de samenleving worden versterkt. Moord behoort tot de meest ernstige misdrijven die het Wetboek van Strafrecht kent en is naar zijn aard een misdrijf dat oplegging van een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van lange duur rechtvaardigt.Het hof veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 10 (tien) jaren.