Emiel van Sauers

Uit Moordzaken

Ga naar: navigatie, zoeken
Emiel
Naam slachtoffer   Emiel van Sauers 
Leeftijd  25 jaar  
Datum  30 juli 2006 
Moordplaats  Emmen 
Status  Opgelost 
Soort misdrijf  Doodslag 
Straf  8 jaar & TBS 


Inhoud

Emiel van Sauers

Op zondagochtend 30 juli 2006 is Emiel van Sauers samen met een vriend op bezoek bij een kennis, de 21-jarige Richenel J.. Er wordt een pizza gegeten, en als deze op is geeft de 25-jarige Emiel aan dat hij wil gaan. Richenel loopt met hem mee om hem uit te laten. Plots trekt Richenel een mes, en steekt op Emiel in. De vriend van Emiel en nog een ander aanwezige in het huis aan de Torflang te Emmen, horen Emiel schreeuwen en willen hem te hulp schieten. Richenel dreigt hen ook te steken als ze tussenbeide komen, en steekt voor het oog van de jongemannen nog enkele keren op Emiel in.

Als Emiel is overleden, wikkelt Richenel hem in zakken, en zegt tegen de hevig geschrokken mannen dat hij een winkelwagentje gaat zoeken om het lichaam van Emiel te dumpen. Zodra Richenel uit de woning is verdwenen, slaan de mannen alarm.


Verdachte

Richenel heeft het feit erkend. Hij legt evenwel de verantwoordelijkheid voor zijn handelen volledig bij Emiel, door te stellen dat zijn agressieve gedrag werd uitgelokt door Emiel. Daarmee miskent hij dat híj degene is die ver over de schreef is gegaan.


Uitspraak

Gerechtshof Leeuwarden, 29 april 2008

Verdachte heeft door zijn gedraging blijk gegeven van het ontbreken van respect voor het leven van een ander mens. Hij heeft Emiel van Sauers koelbloedig van het leven beroofd. Een feit als dit veroorzaakt gevoelens van grote angst en onveiligheid in de samenleving. Daarnaast is de rechtsorde hierdoor ernstig geschokt. Het opzettelijk benemen van het leven van een ander behoort tot de zwaarste categorie strafbare feiten die de wet kent.

Verdachte heeft de nabestaanden van Emiel van Sauers een onherstelbaar verlies en groot verdriet toegebracht. Naar de ervaring leert is het voor nabestaanden zeer zwaar om te moeten leven met het verlies van een dierbare, zeker indien aan dat leven op zo'n zinloze en gewelddadige wijze een einde is gekomen. Een zinloosheid die nog eens wordt benadrukt door de omstandigheid dat er geen enkele directe aanleiding lijkt te zijn geweest voor de steekpartij. Hoewel op grond van de verklaringen van verdachte en getuigen aannemelijk is dat Emiel van Sauers verdachte in de weken vóór het feit een enkele maal onheus heeft behandeld - onder meer door hem te kleineren en geld achter te houden dat hij hem moest (terug)betalen - wordt hierdoor op geen enkele wijze het optreden van verdachte gerechtvaardigd.


Het hof veroordeelt verdachte tot gevangenisstraf voor de duur van acht jaren en gelast dat verdachte ter beschikking wordt gesteld en beveelt dat de ter beschikking gestelde van overheidswege zal worden verpleegd.
Links

Hyve ter nagedachtenis aan Emiel van Sauers


Teruggeplaatst van "/Emiel_van_Sauers"