weebly reliable statistics
Caroline Espinosa - Moordzaken.com
Caroline Espinosa

Uit Moordzaken.com

Ga naar: navigatie, zoeken
CarolineEspinosa.jpg
 
Caroline Espinosa
Leeftijd 42 jaar
Datum 10 juni 2007
Moordplaats Middelie
Moordwijze Verstikking
Status Opgelost
Misdrijf Moord
Straf 15 jaar


Op 9 juni 2006 zijn de 42-jarige Caroline Espinosa en haar 43-jarige man Michel naar het casino gegaan om hun 23-jarige trouwdag te vieren. Rond 04:00 uur 's nachts houden zij het voor gezien, en rijdt Michel richting hun huis in Hoorn. In het casino heeft hij diverse malen verdovende middelen in het glas van Caroline gestopt. Zij valt in de auto in slaap. Michel stopt in Middelie bij een sloot, en haalt zijn slapende vrouw uit de auto. Dan rijdt hij de auto een stuk de sloot in, en loopt terug naar Caroline. Hij tilt haar op en loopt met haar de sloot in, en duwt haar diep in het water, met haar hoofd de modder in, zodat zij komt vast te zitten. Michel loopt het water uit en belt het alarmnummer, en meldt dat hij en zijn vrouw een vreselijk ongeluk hebben gehad.Verdachte

De politie en brandweer hebben al snel door dat Michel's verhaal niet klopt, en de politie houdt hem aan. Michel blijkt dan inmiddels samen te wonen met zijn nieuwe vriendin. Michel blijft echter bij zijn verhaal en ontkent elke betrokkenheid.Uitspraak

Gerechtshof Amsterdam, 14 juli 2008

Verdachte heeft zijn vrouw vermoord en haar daarmee haar kostbaarste bezit, het leven, ontnomen. Hij heeft daarmee hun beider kinderen onzegbaar leed berokkend. Het hoeft geen betoog met welk een belast verleden deze verder door het leven moeten, met het gemis van hun moeder en de (latere) wetenschap dat hun vader daarvoor verantwoordelijk is. Als gevolg daarvan moeten zij nu ook opgroeien zonder hun vader. Dit alles zal zonder twijfel voor hen buitengewoon zwaar zijn. Ook andere familieleden, vrienden en anderen voor wie zij dierbaar was, moeten het slachtoffer missen. Verdachte heeft het slachtoffer daarbij op buitengewoon gruwelijke wijze om het leven gebracht door haar te verdrinken in een sloot, waarbij hij haar hoofd in de modder heeft gedrukt en gehouden. Aan te nemen valt dat het slachtoffer de laatste minuten van haar leven een dramatische, maar kansloze doodstrijd heeft geleverd, in het besef dat diegene met wie zij haar leven tot dusver had gedeeld, zich nu op deze gewelddadige wijze tegen haar keerde. Het is aannemelijk dat het motief voor de daad van verdachte gezocht moet worden in de omstandigheid dat zijn huwelijk met het slachtoffer kennelijk stukgelopen leek en hij een heimelijke relatie was aangegaan met een andere vrouw, met wie hij niet lang na het overlijden van het slachtoffer is gaan samenwonen. Naderhand heeft verdachte op geen enkele wijze spijt of berouw van zijn daad getoond of is hij tot bezinning gekomen, hij heeft integendeel gepersisteerd in de leugens die hij ten aanzien van hetgeen volgens hem zich die nacht rondom het overlijden van het slachtoffer had afgespeeld, aan derden, zoals familie en vrienden, maar ook politieambtenaren had verteld. Aldus heeft verdachte op buitengewoon gewelddadige, meedogenloze en gewetenloze wijze gehandeld, met uitsluitend oog voor zichzelf en zelfs met volkomen voorbijgaan aan de belangen en het levensgeluk van zijn kinderen. Zijn daad heeft de rechtsorde geschokt. Een langdurige gevangenisstraf is daarop het enig passende antwoord.


Het hof veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 15 (vijftien) jaren.