weebly reliable statistics
Annemarie Sluijs - Moordzaken.com
Annemarie Sluijs

Uit Moordzaken.com

Ga naar: navigatie, zoeken
AnnemarieSluijs.jpg
 
Annemarie Sluijs
Leeftijd 29 jaar
Datum 12 december 2006
Moordplaats Alkmaar
Moordwijze Steekwapen
Status Opgelost
Misdrijf Moord
Straf TBS

Op 12 december 2006 stapt Annemarie Sluijs na een lange dag werken op haar fiets om huiswaards te keren. Zij merkt niet dat zij gevolgd wordt door haar 34-jarige, psychotische buurman. Wanneer Annemarie het Deurloopplein te Alkmaar bereikt, wordt zij door de buurman van haar fiets getrokken, en meermalig met een mes gestoken. Ook slaat hij haar diverse malen hard in het gezicht.

Annemarie wordt naar het ziekenhuis gebracht, maar zij komt nog dezelfde avond te overlijden.Verdachte

De buurman had al vaker bedreigingen geuit tegen Annemarie en anderen. De schizofrene man had paranoia wanen die vooral betrekking hadden op zijn vader, mensen met wie hij ontact heeft gehad in het verleden en zijn buren.


Uitspraak

Rechtbank Alkmaar, 31 juli 2007

Het gevaar voor herhaling van soortgelijke delicten als het thans tenlastegelegde wordt, op basis van de aard en ernst van de beschreven pathologie, zonder behandeling groot geacht. Volgens de wetenschappelijke literatuur leiden achtervolgingswanen vaker tot ernstig gewelddadig gedrag dan andere psychotische belevingen, vooral wanneer deze een sterke emotionele lading hebben. De schizofrenie is een stoornis met een chronisch beloop en leidt van tijd tot tijd tot acute terugvallen en een verdere verslechtering van betr.’s psychosociaal functioneren. De wanen van betr. zijn, ondanks het gebruik van antipsychotische medicatie, gedurende het huidige onderzoek niet corrigeerbaar en gaan gepaard met sterke gevoelens van boosheid. De kans is daarom aanwezig dat deze in de toekomst kunnen leiden tot een herhaling van het delictgedrag, zoals ook ondersteund wordt door betr.’s score op de klinische items van de HCR-20 schaal (risicotaxatie). Daarnaast is in het onderzoek niet helemaal duidelijk geworden welke factoren er uiteindelijk toe hebben bijgedragen dat betr. zijn dreigementen heeft uitgevoerd (het tenlastegelegde pleegde, indien bewezen).


De rechtbank verklaart moord bewezen, ondanks het verweer dat verdachte niet toerekeningsvatbaar is en er dus geen sprake kan zijn van voorbedachten rade. De rechtbank ontslaat verdachte van alle rechtsvervolging en legt TBS met dwangverpleging op.