weebly reliable statistics
Ysabelle van Jaarsveld - Moordzaken
Ysabelle van Jaarsveld

Uit Moordzaken

Ga naar: navigatie, zoeken
YsabellevanJaarsveld.jpg
 
Ysabelle van Jaarsveld
Leeftijd 19 jaar
Datum 20 september 2008
Moordplaats Breda
Moordwijze Voertuig
Status Opgelost
Misdrijf Roekeloos rijgedrag
Straf 6 maanden
ECLI ECLI:NL:GHSHE:2011:BP2613

Na een avondje uit stapte Wesley V. op 20 september 2008 achter het stuur. Hij had alcohol gedronken (1,11 promille) en geblowd. Niet ver van zijn woning reed hij met een snelheid van 75 kilometer per uur door de bocht van de St. Ignatiusstraat te Breda. De auto raakte de trottoirband, sloeg op drift en kwam tot stilstand tegen een boom. Wesley's 19-jarige ex-vriendin Ysabelle van Jaarsveld was op slag dood. Wesley zelf en drie andere inzittenden liepen zware verwondingen op.


Uitspraak

Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 1 februari 2011

Verdachte is in de avond en nacht van 19 op 20 september 2008 op stap gegaan met zijn broer en vrienden. Ondanks dat hij de verantwoordelijkheid op zich had genomen om die avond de bewust onbeschonken bestuurder te zijn, heeft hij verschillende alcoholische consumpties genuttigd en enkele joints gerookt. Vervolgens is hij gaan rijden met vier anderen in zijn auto. Verdachte heeft tijdens de rit de maximaal toegestane snelheid ruimschoots overschreden. Uiteindelijk is hij met een snelheid van ongeveer 75 kilometer per uur, terwijl 50 kilometer per uur de maximaal toegestane snelheid was, de bocht van de St. Ignatiusstraat te Breda ingereden en heeft hij de macht over het stuur verloren. De autorit is desastreus geëindigd met een botsing tegen een boom. Een jonge vrouw, [slachtoffer 1], is daardoor overleden. Verdachte en de drie andere passagiers zijn gewond geraakt.

Het ontremmende effect van alcohol en drugs en de relatieve onervarenheid van verdachte als bestuurder hebben in deze zaak duidelijk hun weerslag gehad.

Het hof stelt voorop er zwaar aan te tillen dat verdachte onder invloed van alcohol en drugs is gaan rijden, terwijl hij als bestuurder de verantwoordelijkheid droeg voor de veiligheid van zijn passagiers. Het ongeval dat verdachte heeft veroorzaakt heeft ernstige en ten dele onomkeerbare gevolgen gehad. De nabestaanden van [slachtoffer 1] zullen hun leven lang een groot gemis met zich dragen. Ook op de andere passagiers moet het ongeval diepe indruk hebben gemaakt.

Hoewel het hof oog heeft voor de omstandigheid dat het verdachte zwaar zal vallen te leven met het besef dat door zijn onverantwoordelijke gedrag iemand is overleden en drie anderen gewond zijn geraakt, acht het hof het niet passend om - naast een lange ontzegging van de rijbevoegdheid - te volstaan met een taakstraf en een voorwaardelijke gevangenisstraf. Niet alleen ter vergelding, maar ook met het oog op speciale en generale preventie, dient het bewezen verklaarde te worden beantwoord met een deels onvoorwaardelijke gevangenisstraf.

Gelet op de jonge leeftijd van verdachte en het getoonde inzicht in de laakbaarheid van zijn handelen, komt het hof tot oplegging van een gevangenisstraf van wat minder lange duur dan gevorderd is door de advocaat-generaal. Het hof zal in lijn met de vordering van de advocaat-generaal een deel van de gevangenisstraf voorwaardelijk opleggen. Met oplegging van een gedeeltelijk voorwaardelijke straf wordt enerzijds de ernst van het bewezen verklaarde tot uitdrukking gebracht en wordt anderzijds de strafoplegging dienstbaar gemaakt aan het voorkomen van nieuwe strafbare feiten.

Het hof acht het daarnaast, mede ter bescherming van de verkeersveiligheid, noodzakelijk om aan verdachte voor lange tijd de bevoegdheid motorrijtuigen te besturen te ontzeggen.


Het hof veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 12 (twaalf) maanden.
Het hof bepaalt, dat een gedeelte van de gevangenisstraf, groot 6 (zes) maanden, niet ten uitvoer zal worden gelegd, tenzij de rechter later anders mocht gelasten, op grond van het feit dat verdachte zich vóór het einde van een proeftijd van 2 (twee) jaren aan een strafbaar feit heeft schuldig gemaakt.
Het hof ontzegt verdachte de bevoegdheid motorrijtuigen te besturen voor de duur van 5 (vijf) jaren.