weebly reliable statistics
Youssef Chahbouni - Moordzaken.com
Youssef Chahbouni

Uit Moordzaken.com

Ga naar: navigatie, zoeken
Politie.jpg
 
Youssef Chahbouni
Leeftijd 25 jaar
Datum 9 april 2009
Moordplaats 's Hertogenbosch
Moordwijze Schietwapen
Status Opgelost
Misdrijf Doodslag
Straf 9 jaar

De politie kreeg op woensdagavond 8 april 2009 rond 23:00 uur melding over de massale ruzie aan de Churchilllaan te 's Hertogenbosch, waar tientallen jongeren bij betrokken zijn. Even verderop in de Egbert Kortenaerstraat troffen agenten het neergeschoten slachtoffer, de 25-jarige Youssef Chahbouni, in zorgwekkende toestand aan. Hij werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht waar hij de volgende dag komt te overlijden.


Verdachte

In totaal zijn vijf mensen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dood van Youssef. Onder hen is de dan 23-jarige Youssef M., de schutter. Hij verklaard uit noodweer te hebben geschoten.


Uitspraak

Rechtbank 's-Hertogenbosch, 27 april 2011

Op grond van de stukken en het onderzoek ter terechtzitting is niet aannemelijk geworden dat sprake was van een dermate dreigende situatie dat het schieten met een vuurwapen door de verdachte geboden was ter noodzakelijke verdediging tegen een ogenblikkelijke en wederrechtelijke aanranding. De verklaring van verdachte wordt slechts (in enigerlei mate) ondersteund door getuige [getuige 9] die op 21 oktober 2010 bij de rechter-commissaris heeft verklaard dat hij het 'idee' had dat verdachte achterna werd gezeten, omdat hij eerst aan het worstelen was en vervolgens naar achteren liep. De rechtbank beschouwt deze getuigenverklaring echter als ongeloofwaardig omdat deze pas ruim anderhalf jaar na de aanvang van het onderzoek is afgelegd, terwijl de getuige hierover bij de politie op 27 juli 2009 niets heeft verklaard. De rechtbank acht het bovendien niet onwaarschijnlijk dat de getuige zijn verklaring op die van verdachte heeft afgestemd en vindt daarvoor steun in het tapgesprek van 7 juni 2009. Omdat geen sprake was van een noodweersituatie verwerpt de rechtbank eveneens het beroep op noodweerexces.

In de avond van 8 april 2009 hebben zich in de nabijheid van buurthuis [naam buurthuis] aan de Kooikersweg en op de Oranjemarkt in 's-Hertogenbosch vechtpartijen voorgedaan tussen personen behorende bij verschillende groepen. Uiteindelijk hebben de groepen zich verplaatst naar de Egbert Kortenaerstraat in 's-Hertogenbosch.

Ondanks de omstandigheid dat verdachte niet direct betrokken is geweest bij deze vechtpartijen, heeft hij zich wel - naar eigen zeggen uit nieuwsgierigheid - naar de Egbert Kortenaerstraat begeven. In de Egbert Kortenaerstraat bevonden zich op dat moment veel personen op straat.

Verdachte heeft aldaar vervolgens tweemaal met een vuurwapen geschoten. Hij heeft eerst een waarschuwingsschot in de lucht gelost en vervolgens gericht geschoten op de aldaar aanwezige omstanders. Ten gevolge hiervan is het slachtoffer [slachtoffer] in het achterhoofd geraakt en enige tijd later aan zijn verwondingen overleden.

Verdachte heeft door zijn handelen op de meest grove en onomkeerbare wijze inbreuk gemaakt op het leven van een jonge man, waardoor onherstelbaar leed is toegebracht aan de nabestaanden van het slachtoffer, hetgeen namens de nabestaanden treffend tot uitdrukking is gebracht in de schriftelijke slachtofferverklaring van 14 oktober 2010.

Verdachte heeft voorts door in de avonduren op straat in een woonwijk gericht op aldaar aanwezige omstanders te schieten een grove inbreuk gemaakt op de veiligheid van deze personen. Hij heeft in het bijzonder bij de burgers die van het vuurwapengeweld getuige zijn geweest angstgevoelens en gevoelens van onveiligheid teweeggebracht.

Het ongecontroleerde bezit en gebruik van vuurwapens en munitie leidt niet zelden tot het plegen van ernstige geweldsdelicten, zoals ook in het onderhavige geval. Ter voorkoming daarvan moet streng worden opgetreden tegen het onbevoegd voorhanden hebben van dergelijke wapens en munitie.

De rechtbank heeft voorts kennis genomen van een de verdachte betreffend uittreksel justitiële documentatie, waaruit blijkt dat verdachte eerder is veroordeeld ter zake van strafbare feiten.


De rechtbank veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 9 jaar.