weebly reliable statistics
Wilco van Orsouw - Moordzaken.com
Wilco van Orsouw

Uit Moordzaken.com

Ga naar: navigatie, zoeken
Politie.jpg
 
Wilco van Orsouw
Leeftijd 42 jaar
Datum 2 maart 2010
Moordplaats 's Hertogenbosch
Moordwijze Schietwapen
Status Opgelost
Misdrijf Moord
Straf 14 jaar

Op maandagmiddag 1 maart 2010 heeft de 42-jarige Wilco van Orsouw uit Uden een afspraak met een kennis op een parkeerterrein aan Lugteren te 's Hertogenbosch. Om onduidelijke redenen schiet de dan 21-jarige man waar Wilco een afspraak mee heeft hem neer.

Een dag later overlijdt Wilco in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.


Verdachten

Agenten reageren direct op de melding, en weten de schutter, die gevlucht was in zijn auto, snel klem te rijden en aan te houden.


Uitspraak

Rechtbank 's-Hertogenbosch, 3 december 2010

Bij de beslissing over de straf die aan verdachte dient te worden opgelegd heeft de rechtbank gelet op de aard van het bewezenverklaarde en de omstandigheden waaronder dit is begaan, alsmede op de persoon en de persoonlijke omstandigheden van verdachte. Voorts heeft de rechtbank rekening gehouden met de ernst van de door verdachte gepleegde strafbare feiten in verhouding tot andere strafbare feiten, zoals tot uitdrukking komt in het wettelijke strafmaximum en in de straffen die voor soortgelijke feiten worden opgelegd.

Het doden van een medemens is de meest ernstige en onomkeerbare aantasting van het recht op leven, het hoogste rechtsgoed. Verdachte heeft zijn eerdere vriend opzettelijk en met voorbedachten rade doodgeschoten. Hij heeft daarmee niet alleen het slachtoffer getroffen, maar ook zijn directe omgeving. Hij heeft de zoon van het slachtoffer en verdere familie onherstelbaar leed aangedaan. Het feit is gepleegd op klaarlichte dag, bij een winkel in een woonwijk en in tegenwoordigheid van toevallig of vanwege hun werk aldaar aanwezige personen. Het is in zijn algemeenheid voor toeschouwers van een dergelijke schietpartij met dodelijke afloop een gewaarwording die een grote impact heeft en gevoelens van onveiligheid teweeg brengt. Bij de strafoplegging weegt de rechtbank behalve de gevolgen voor de nabestaanden en de getuigen ook mee dat een dergelijk misdrijf in zijn algemeenheid grote onrust en gevoelens van onveiligheid veroorzaakt in de samenleving. Bovendien is verdachte aan te rekenen dat hij een zwaar kaliber vuurwapen voorhanden heeft gehad.

De verdachte is door een psycholoog onderzocht en die heeft geconcludeerd tot volledige toerekeningsvatbaarheid.

De rechtbank is van oordeel, dat in verband met een juiste normhandhaving niet kan worden volstaan met het opleggen van een andersoortige of geringere straf dan een gevangenisstraf welke langdurige vrijheidsbeneming meebrengt voor de duur als hierna te melden.De rechtbank veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 14 jaar.