weebly reliable statistics
Wesley Schuts - Moordzaken.com
Wesley Schuts

Uit Moordzaken.com

Ga naar: navigatie, zoeken
WesleySchuts.jpg
 
Wesley Schuts
Leeftijd 19 jaar
Datum 4 oktober 2010
Moordplaats Weert
Moordwijze Steekwapen
Status Opgelost
Misdrijf Moord
Straf 8 jaar

Op maandag 4 oktober 2010 komt even voor 22:00 uur een melding binnen bij de politie over een zwaargewonde man. Agenten spoedden zich naar de Narcisstraat te Weert, en zien daar op straat de stervende Wesley Schuts op een parkeervak liggen. Hij is met een mes gestoken. Agenten proberen de 19-jarige Wesley te reanimeren, maar deze poging blijkt tevergeefs.Verdachte

Niet veel later krijgt de politie een melding over een gewonde man in een woning aan de Anemoomstraat te Weert. Wanneer politie polshoogte gaat nemen treffen zij de lichtgewonde, 20-jarige Tommy A., een vriend van Wesley. Ook hij heeft een steekwond, en hij wordt aangehouden.


Uitspraak

Rechtbank 's-Hertogenbosch, 6 april 2012

Het hof heeft bewezen verklaard dat de verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan moord op [A], door deze opzettelijk en met voorbedachten rade meermalen met een mes in zijn rug te steken.

De advocaat-generaal heeft ter terechtzitting gevorderd dat het hof de verdachte, ter zake van “doodslag”, zal veroordelen tot een gevangenisstraf voor de duur van 7 jaren met aftrek overeenkomstig artikel 27 van het Wetboek van Strafrecht.

Bij de bepaling van de op te leggen straf is gelet op de aard en de ernst van hetgeen bewezen is verklaard, op de omstandigheden waaronder het bewezen verklaarde is begaan en op de persoon van de verdachte, zoals een en ander bij het onderzoek ter terechtzitting naar voren is gekomen.

Ten aanzien van de ernst van het feit en de omstandigheden waaronder het is begaan, heeft het hof in het bijzonder het navolgende in aanmerking genomen.

Verdachte heeft aangekondigd [A] neer te steken en hem toen in de avonduren op de openbare weg daadwerkelijk doodgestoken met een mes. Verdachte heeft zich daarmee schuldig gemaakt aan moord, een delict dat algemeen wordt beschouwd als één van de ernstigste delicten die het Nederlandse strafrecht kent.

De verdachte heeft welbewust een mensenleven beëindigd en daarmee een onomkeerbaar verlies teweeg gebracht en groot leed toegebracht aan onder meer de nabestaanden van het slachtoffer, die zich geconfronteerd zagen met de gewelddadige dood van een dierbare.

Door een delict als het onderhavige wordt de rechtsorde zeer ernstig is geschokt; het brengt in de maatschappij gevoelens van onrust en onveiligheid te weeg.

Voorts is rekening gehouden met de ernst van het bewezen verklaarde in de verhouding tot andere strafbare feiten, zoals onder meer tot uitdrukking komt in het hierop gestelde wettelijk strafmaximum en in de straffen die voor soortgelijke feiten worden opgelegd.

Naar het oordeel van het hof kan gelet op het voorgaande niet worden volstaan met een andere of lichtere sanctie dan een straf die onvoorwaardelijke vrijheidsbeneming met zich brengt.Het hof veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 8 jaren.