Ton van Lieshout

Uit Moordzaken

Ga naar: navigatie, zoeken
Onderzoek plaats delict
Naam slachtoffer   Ton van Lieshout 
Leeftijd  63 jaar 
Datum  15 september 2005 
Moordplaats  Damwoude 
Status  Opgelost 
Soort misdrijf  Zware mishandeling, de dood ten gevolge 
Straf  8 jaar 


Ton van Lieshout

Op woensdag 14 september 2005 is een 32-jarige man op bezoek bij de lichamelijk gehandicapte Ton van Lieshout. Omstreeks 14:00 uur verlaat hij de woning, waarna hij direct weer aanbelt. Als de 63-jarige Ton open doet, wordt hij direct aangevallen door de man. Hij wordt zo ernstig mishandeld dat de hal en de woonkamer van Ton's woning onder het bloed zitten. Een buurman hoort Ton's kreten om hulp en gaat het huis binnen. Hierop vlucht de belager de woning via de achterdeur.

Ton wordt naar het ziekenhuis gebracht, maar overlijdt in de nacht van woensdag op donderdag 15 september 2005.


Dader

De man kan op 15 september omstreeks 19:00 uur aangehouden in een café te Dokkum. Hij wil niet meewerken aan een onderzoek in het Pieter Baan Centrum. Hij had al meerdere veroordelingen voor mishandeling op zijn naam.Uitspraak

Rechtbank Leeuwarden, 6 juni 2006

De rechtbank heeft bewezen verklaard dat verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan zware mishandeling de dood tengevolge hebbend. Bij de strafoplegging zal de rechtbank allereerst rekening houden met het feit dat verdachte zonder enige aanleiding bruut geweld heeft uitgeoefend op het slachtoffer, dat hij dezelfde ochtend voor het eerst had ontmoet. Blijkens een getuigenverklaring heeft verdachte een bokshouding aangenomen en direct na opening van de voordeur met zijn vuisten het slachtoffer agressief geslagen in het gezicht, waarna deze op de grond viel. Verdachte is vervolgens wijdbeens boven het slachtoffer gaan staan en bleef op hem inslaan. Blijkens het sectierapport van het NFI is het slachtoffer in de daaropvolgende nacht overleden aan een hartinfarct dat zeer waarschijnlijk het gevolg is geweest van de hevige geweldsinwerking met daarbij opgetreden lichamelijke en emotionele opwinding. Verdachte heeft hiermee grove inbreuk gemaakt op de rechtsorde en in de strafoplegging behoort de ernst van deze normschending tot uitdrukking te komen. Voorts houdt de rechtbank rekening met het gegeven dat verdachte reeds een negentiental veroordelingen op zijn conto heeft staan. Voor de laatste veroordeling terzake een geweldsdelict kreeg verdachte een onvoorwaardelijke gevangenisstraf opgelegd van 18 maanden, waarna hij in juni 2005 vrij kwam. Reeds zeer kort hierna, op 14 september 2005, pleegde verdachte het onderhavige delict.


De rechtbank veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van acht jaren.


Teruggeplaatst van "/Ton_van_Lieshout"