weebly reliable statistics
Saïd Awaale - Moordzaken
Saïd Awaale

Uit Moordzaken

Ga naar: navigatie, zoeken
Man.png
Saïd Awaale
Leeftijd 25 jaar
Datum 27 augustus 2006
Moordplaats Groningen
Moordwijze Steekwapen
Status Opgelost
Misdrijf Moord
Straf 8 jaar
ECLI ECLI:NL:RBGRO:2007:BB4075

Op zaterdag 19 augustus 2006 rijdt de 25-jarige Saïd Awaale per ongeluk de 16-jarige Ishaak D. aan. Door familie wordt, naar Somalisch gebruik een verzoeningsfeest gegeven op 19 augustus, maar zij vergeten Ishaak uit te nodigen.

Op 27 augustus 2006 gaat Saïd stappen bij De Drie Gezusters in Groningen. Ishaak, die toevallig ook in het centrum van Groningen aanwezig is, ziet Saïd naar binnen gaan en besluit ook de zaak binnen te gaan. Eenmaal binnen zoekt Ishaak naar Saïd, en wanneer hij hem ziet loopt hij tegen hem aan. Direct hierna trekt Ishaak een mes, en steekt enkele keren in op Saïd, welke op de grond valt. Ishaak gaat boven de hulpeloze Saïd staan, en steekt nog enkele malen op hem in. Saïd overlijdt ter plaatse aan zijn verwondingen.


Verdachte

Nog dezelfde dag kan Ishaak worden aangehouden en wordt er huiszoeking verricht. Bij Ishaak thuis vinden ze het bonnetje van het moordwapen; Het is twee dagen eerder door Ishaak gekocht.Uitspraak

Rechtbank Groningen, 20 september 2007

De nabestaanden van het slachtoffer is groot en onherstelbaar leed aangedaan. Bovendien is in de omgeving van de moord, het uitgaanscentrum van Groningen, alsmede in de omgeving van het slachtoffer grote onrust en beroering ontstaan, alsmede gevoelens van onveiligheid. De rechtbank rekent het verdachte zwaar aan dat hij, toen omstanders hebben getracht hem tegen te houden om vaker op het slachtoffer in te steken, zich hiervan niet heeft laten weerhouden en zich zelfs ook bedreigend tegen hen heeft gericht.

De vraag die door de rechtbank beantwoordt dient te worden is of op verdachte het jeugd- of het volwassenenstrafrecht dient te worden toegepast. Dienaangaande overweegt de rechtbank het volgende. Verdachte was ten tijde van het plegen van het bewezen verklaarde feit 16 jaar oud. In beginsel wordt ten aanzien van een 16-jarige dader het jeugdstrafrecht toegepast. Artikel 77b van het wetboek van Strafrecht voorziet echter in de mogelijkheid het sanctiestelsel voor volwassenen toe te passen, mits aan tenminste één van de daar genoemde criteria wordt voldaan.

De rechtbank acht in deze zaak met deze verdachte het jeugdstrafrecht niet toereikend en zal aan artikel 77b van het Wetboek van Strafrecht toepassing geven en de artikelen 77g tot en met 77gg van dat wetboek buiten toepassing laten. De rechtbank vindt hiertoe gronden in: - de ernst van het bewezen verklaarde feit: een moord; - de omstandigheden waaronder dit feit is gepleegd: na het kopen van een mes welbewust met dit mes het slachtoffer opzoeken in een drukke uitgaansgelegenheid en hem vervolgens voor de ogen van omstanders doodsteken.

De rechtbank is daarnaast van oordeel dat in het onderhavige geval toepassing van het jeugdstrafrecht op gespannen voet staat met het vereiste dat bij strafoplegging de zwaarte van de straf mede in verhouding moet staan tot de ernst van het feit, nu bij de toepassing van het jeugdstrafrecht maximaal 2 jaar jeugddetentie kan worden opgelegd. De rechtbank is van oordeel dat het bewezen verklaarde feit, gezien voormelde ernst en omstandigheden waaronder het feit is gepleegd, dient te worden bestraft met een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van, na te noemen, aanmerkelijke langere duur.


De rechtbank veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 8 (acht jaar) jaren.