Paul Schaap

Uit Moordzaken

Ga naar: navigatie, zoeken
Onderzoek bij de woning
Naam slachtoffer   Paul Schaap 
Leeftijd  52 jaar  
Datum  1 februari 2009 
Moordplaats  Maartensdijk 
Status  Opgelost 
Soort misdrijf  Moord 
Straf  8 jaar & TBS 


Paul Schaap

De 52-jarige Paul Schaap wordt op 4 februari 2009 dood gevonden in zijn huis in Maartensdijk. Hij is in zijn nek gestoken.


Paul Schaap is een man die bekendheid krijgt door een site tegen pedofilie. Paul Schaap is echter nog nooit veroordeeld voor zaken die met pedofilie te maken hebben.


Dader

De verdachte, de 24-jarige Barteld H., zocht via internet contact met Paul Schaap, die zichzelf volgens Barteld's zeggen uitgegeven zou hebben als pedofiel en satanist. Op 1 februari 2009 rijdt Barteld naar het huis van Paul. Daar valt hij Paul aan en doet twee pogingen hem te wurgen. Wanneer dit niet lukt pakt Barteld een mes uit de keuken en steekt Paul Schaap dood.Uitspraak

Gerechtshof Arnhem, 29 november 2010

Het hof heeft bij de straftoemeting in het bijzonder in aanmerking genomen -en vindt daarin de redenen die tot de keuze van een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf van de hierna aan te geven duur leiden- dat verdachte zich schuldig gemaakt heeft aan een brute moord. Er is een einde gekomen aan het leven van [het slachtoffer]. Uit de schriftelijke slachtofferverklaring van de moeder van [het slachtoffer] blijkt hoe moeilijk het verlies van haar zoon te dragen is. Een gewelddadig delict als dit, gepleegd in de woning van het slachtoffer, brengt gevoelens van onrust en onveiligheid in de samenleving teweeg. Deze moord rechtvaardigt een langdurige gevangenisstraf, zowel uit het oogpunt van vergelding als uit generaal preventief oogpunt.

De deskundigen achten de kans op recidive van een feit als het tenlastegelegde of een ander ernstig agressief incident duidelijk verhoogd. De justitiële voorgeschiedenis, de psychopathologie in de zin van (vooral) de zwakke neurotische persoonlijkheidsstructuur en de zwakke sociaal maatschappelijke inbedding spelen daarbij een rol. De enige manier om het recidiverisico substantieel te verlagen is volgens de deskundigen door betrokkene langdurig en intensief klinisch te behandelen. Geadviseerd wordt om verdachte de maatregel van terbeschikkingstelling met verpleging van overheidswege op te leggen vanwege de ernst en hardnekkigheid van de problematiek, de onvoorspelbaarheid van verdachte als hij binnen een intensieve behandeling geconfronteerd wordt met voor hem zeer pijnlijke gevoelens en de vooraf niet goed in te schatten behandelduur voor deze ernstige en complexe psychopathologie.


Het hof veroordeelt hem tot een gevangenisstraf van 8 jaar en tbs met dwangverpleging.Teruggeplaatst van "/Paul_Schaap"