weebly reliable statistics
Miranda Veldwiesch - Moordzaken.com
Miranda Veldwiesch

Uit Moordzaken.com

Ga naar: navigatie, zoeken
MirandaVeldwiesch.jpg
 
Miranda Veldwiesch
Leeftijd 42 jaar
Datum 7 december 2010
Moordplaats Hoogezand
Moordwijze Verstikking
Status Opgelost
Misdrijf Doodslag
Straf 10 jaar

Op dinsdag 7 december 2010 vinden agenten na een melding het ontzielde lichaam van de 42-jarige Miranda Veldwiesch in een kelderbox aan de Rembrandtplein te Hoogezand. Het is duidelijk dat zware mishandeling tot haar dood heeft geleidt.Verdachten

Agenten deden de vondst na een melding van de dan 46-jarige ex-vriend van Miranda, Harrie B.


Uitspraak

Rechtbank Groningen, 30 juni 2011

Verdachte heeft zijn ex-partner door geweld om het leven gebracht. Verdachte heeft [slachtoffer] daarmee het hoogste goed, haar leven, ontnomen en daarmee groot en onherstelbaar leed veroorzaakt. Door zijn handelen heeft verdachte de familieleden, meer in het bijzonder de kinderen van het slachtoffer, hun dierbaarste bezit ontnomen. Bovendien is voor hen extra schokkend dat zij verdachte kennen, nu hij de voormalig partner van het slachtoffer is. De rechtbank acht in dat verband het zwijgen van verdachte wrang nu hij er daarmee voor kiest om de belangrijkste vragen, te weten wat er gebeurd is en waarom, onbeantwoord te laten. Dit brengt naar het oordeel van de rechtbank extra leed met zich mee nu verdachte geen verantwoordelijkheid neemt en de nabestaanden met vele vragen achterlaat. Het verwerken van het verlies is daardoor des te zwaarder, hetgeen onder meer in de slachtofferverklaring ter zitting naar voren is gekomen. Naast het leed dat is toegebracht aan de nabestaanden brengen dit soort feiten gevoelens van angst en onveiligheid teweeg en schokken zij de rechtsorde ernstig.

Naast een doodslag heeft verdachte zich tevens schuldig gemaakt aan diefstallen, waarbij hij door wederrechtelijke gebruikmaking van digitale middelen en zelfs wederechtelijk binnendringen van een woning, geld heeft gestolen van zijn ex-partner en een oud collega. Deels betreft het geld dat afkomstig is uit het PGB budget dat is uitgekeerd aan het slachtoffer [slachtoffer] ten behoeve van haar zoontje [zoon slachtoffer]. Naar het oordeel van de rechtbank zijn het brutale feiten, waarbij verdachte misbruik heeft gemaakt van het in hem gestelde vertrouwen.


De rechtbank verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van TIEN (10) JAREN.