weebly reliable statistics
Miquelle Febie - Moordzaken
Miquelle Febie

Uit Moordzaken

Ga naar: navigatie, zoeken
Man.png
Miquelle Febie
Leeftijd 32 jaar
Datum 7 juni 2006
Moordplaats Beek en Donk
Moordwijze Schietwapen
Status Opgelost
Misdrijf Doodslag
Straf 14 jaar
ECLI ECLI:NL:RBSHE:2007:AZ7521

Op woensdag 7 juni 2006 wordt de 32-jarige Miquelle Febie doodgeschoten als twee mannen hem beroven in de Kloostertuin te Beek en Donk. D.M. vuurt en steelt hierna contant geld en de bankpas van Miquelle.


Verdachte

De mannen worden aangehouden. Naast de beroving is er geen motief naar voren gekomen. Diverse kranten maken melding van softdrugs, maar in de uitspraak wordt daar niet over gesproken.


Uitspraak

Rechtbank 's-Hertogenbosch, 1 februari 2007

Naar het oordeel van de rechtbank kan niet worden volstaan met een andere of lichtere sanctie dan een straf welke onvoorwaardelijke vrijheidsbeneming voor de hierna te vermelden duur met zich brengt. Daarbij is rekening gehouden met:

  • de ernst van het bewezen verklaarde in de verhouding tot andere strafbare feiten, zoals onder meer tot uitdrukking komt in het hierop gestelde wettelijk strafmaximum en in de straffen die voor soortgelijke feiten worden opgelegd;
  • het feit dat verdachte heeft gefungeerd als initiator en leidinggevende van het bewezenverklaarde;

- het zeer gewelddadig karakter van het door verdachte onder 1 primair bewezenverklaarde gepleegde strafbare feit en de maatschappelijke verontrusting die daarvan het gevolg is;

  • de omstandigheid dat de gewapende overval voortkomt uit een zucht naar financieel gewin, waarbij ter verkrijging van dat financieel gewin grof geweld niet wordt geschuwd. Verdachte is er niet voor teruggeschrokken om zwaar geweld tegen zijn medemens te gebruiken;
  • verdachte heeft zich om het lot van het slachtoffer volstrekt niet bekommerd en heeft ook na de overval zijn eigen financiële belangen voorop gesteld door met de bankpas van het slachtoffer en de onder bedreiging verkregen pincode geld op te nemen;
  • de mate waarin het onder 1 primair bewezen verklaarde persoonlijk leed teweeg heeft gebracht, te weten het verdriet van de familie, vrienden en kennissen van het slachtoffer en de afschuw over de wijze waarop het slachtoffer om het leven is gebracht;
  • het feit dat (vuur)wapens en het ongecontroleerd bezit daarvan kunnen leiden tot levensbedreigende situaties, hetgeen zich in deze zaak ook daadwerkelijk heeft gerealiseerd;


De rechtbank veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 14 (veertien) jaren.