Melanie Sijbers

Uit Moordzaken

Ga naar: navigatie, zoeken
Melanie
Naam slachtoffer   Melanie Sijbers 
Leeftijd  15 jaar 
Datum  7 september 2006 
Moordplaats  Someren 
Status  Opgelost 
Soort misdrijf  Doodslag 
Straf  15 jaar & TBS 


Inhoud

Melanie Sijbers

Op donderdag 7 september 2006 ontvangt de 15-jarige Melanie Sijbers een telefoontje. Na dit telefoontje vertrekt zij vanaf haar ouderlijk huis te Geldrop. Wanneer zij niet op de afgesproken tijd thuis is, slaan familieleden alarm.

Melanie blijft ruim 2 weken vermist, tot wandelaars op 22 september haar ontzielde lichaam vinden in Someren. Melanie blijkt verkracht en gewurgd.


Verdachte

De 41-jarige stiefvader van een vriendinnetje van Melanie, Peter H., wordt aangehouden. Hij had het volgende relaas:

Deze tekst is afgeschermt. Klik op deze balk indien u hem wilt lezenPeter H. is al eerder voor verkrachting veroordeeld, en kreeg toen TBS.


Uitspraak

Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 19 maart 2008

De kans op herhaling van feiten als de ten laste gelegde is groot. De stoornissen en cruciale elementen daarin zijn ernstig en onverminderd aanwezig. Deze stoornissen en elementen zijn onder meer zijn geneigdheid de spanning van verboden/criminele activiteiten te zoeken, het pathologisch liegen en het berekenend toewerken naar wat hij zich voor ogen heeft gesteld. Opnieuw kan betrokkene bij langdurige, voor anderen al dan niet herkenbare, tegenslagen komen tot seksueel gekleurde uitleving van macht, controle en vernedering. Ook op basis van meer algemene (statistische) risicofactoren is de kans op ernstige recidieven groot. Niet vanwege de behandelbaarheid van betrokkene, maar vanwege de aanwezigheid van ernstige psychische stoornissen, hun relatie met de ten laste gelegde feiten 1, 2 en 3 – indien bewezen – en het hoge recidivegevaar, adviseren de rapporteurs betrokkene de maatregel van een TBS met dwangverpleging op te leggen. Perspectief op een succesvolle behandeling van betrokkene achten de rapporteurs vanwege de ernst van de stoornissen en vanwege een reeds eerder gevolgd langdurig TBS-traject zeer beperkt.

De algemene veiligheid van personen eist oplegging van de maatregel van ter beschikking stelling van de verdachte. Dit op grond van de conclusie van de rapporteurs dat verdachte aan stoornissen lijdt die de kans op herhaling van het plegen van soortgelijke ernstige feiten groot maakt, alsmede op grond van de bijzondere ernst van de bewezen verklaarde doodslag, verkrachtingen en vrijheidsberoving.


Het hof veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 15 (vijftien) jaren en gelast dat verdachte ter beschikking wordt gesteld en beveelt dat de ter beschikking gestelde van overheidswege zal worden verpleegd.
Links

Teruggeplaatst van "/Melanie_Sijbers"