weebly reliable statistics
Mark Brouwer - Moordzaken
Mark Brouwer

Uit Moordzaken

Ga naar: navigatie, zoeken
MarkBrouwer.jpg
 
Mark Brouwer
Leeftijd 16 jaar
Datum 28 januari 2006
Moordplaats Dinteloord
Moordwijze Steekwapen
Status Opgelost
Misdrijf Doodslag
Straf 6½ jaar
ECLI ECLI:NL:GHSHE:2010:BL4064

Op zondag 28 januari 2006 staat de 16-jarige Mark Brouwer met enkele vrienden op het Raadhuisplein te Dinteloord. Verderop bij de bushalte staat een dan 19-jarige jongen. Op een gegeven moment wordt het vechten, en geeft Mark de 19-jarige jongen een klap. De jongen trekt een mes, en steekt Mark dood.


Verdachte

De 19-jarige is een asielzoeker, hij is nog niet lang in Nederland. Hij beroept zich op noodweer.


Uitspraak

Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 16 februari 2010

Verdachte heeft Mark Brouwer op de openbare weg met een mes in zijn borst gestoken, tengevolge waarvan die Mark Brouwer is overleden. Verdachte heeft zich daarmee schuldig gemaakt aan doodslag, een delict dat algemeen wordt beschouwd als één van de ernstigste delicten die het Nederlandse strafrecht kent.

Door het doden van Mark Brouwer heeft verdachte een onomkeerbaar verlies teweeggebracht en groot leed toegebracht aan de familie en naaste omgeving van het slachtoffer, die zich geconfronteerd zagen met de gewelddadige dood van een dierbare.

Door een dergelijk gewelddadig feit, begaan op de openbare weg, is de rechtsorde zeer ernstig geschokt en zijn in de maatschappij gevoelens van onrust en onveiligheid te weeg gebracht.

Anderzijds heeft het hof in aanmerking genomen dat enkele jongens van de groep waarvan het slachtoffer deel uitmaakte de confrontatie hebben gezocht met verdachte en dat in eerste instantie de agressie van het slachtoffer is uitgegaan.

Ten slotte heeft het hof rekening gehouden met de ernst van het bewezen verklaarde in de verhouding tot andere strafbare feiten, zoals onder meer tot uitdrukking komt in het hierop gestelde wettelijk strafmaximum en in de straffen die voor soortgelijke feiten worden opgelegd.


Het hof veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 6 jaar en 6 maanden