Marita Schoenmaekers

Uit Moordzaken

Ga naar: navigatie, zoeken
Marita
Naam slachtoffer   Marita Schoenmaekers 
Leeftijd  51 jaar 
Datum  25 augustus 2006 
Moordplaats  Chaam 
Status  Opgelost 
Soort misdrijf  Moord 
Straf  16 jaar 


Marita Schoenmaekers

Op vrijdag 25 augustus 2006 is de 51-jarige Marita Schoenmaekers tegen sluitingstijd nog als enige gast aanwezig in bikerscafé de Pitstop in het Belgische Turnhout. De barkeeper Freddy T. neemt Marita mee in zijn auto, en ze rijden de Nederlandse grens over. Bij Chaam zet Freddy de auto stil, en snijdt Marita de keel door. Haar lichaam dumpt hij in een maïsveld in Chaam.


Verdachte

De politie komt al snel uit bij Freddy T., en hij wordt gearresteerd. Zijn vriendin José verschaft hem echter een alibi. De politie vindt echter sporen in de auto van Freddy, en zij besluiten José ook aan te houden. José wordt later vrijgesproken.


Uitspraak

Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 17 november 2009

Verdachte heeft telkens wisselende verklaringen afgelegd en heeft tijdens zijn verhoren verschillende personen aangewezen die volgens hem de moord zouden hebben gepleegd. Verdachte heeft echter ook zichzelf als dader aangewezen. Volgens het oordeel van het hof heeft verdachte daarbij blijk gegeven van specifieke daderkennis. Daarnaast heeft verdachte tegenover een getuige in de gevangenis verklaard dat hij de moord zelf had gepleegd. Het hof acht deze getuige geloofwaardig. Voorts heeft de eerdere medeverdachte op 1 maart 2007 een verklaring afgelegd, waarbij zij verdachte heeft aangewezen als degene die in het maïsveld de keel van het slachtoffer moet hebben doorgesneden.

Uit het dossier en het verhandelde ter terechtzitting kan naar het oordeel van het hof op geen enkele wijze worden afgeleid dat de eerdere medeverdachte, zoals door verdachte wordt gesteld, zich op enig moment in het maïsveld heeft bevonden. Alles overziende is het hof van oordeel dat het verdachte is geweest die het slachtoffer de verwondingen in haar hals heeft toegebracht, die haar vervolgens fataal zijn geworden.

Verdachte heeft voldoende gelegenheid gehad om zich te beraden op de betekenis of gevolgen van zijn voorgenomen daad en zich daarvan rekenschap te geven. Derhalve acht het hof de ten laste gelegde moord wettig en overtuigend bewezen.


Het hof veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 16 (zestien) jaren.Teruggeplaatst van "/Marita_Schoenmaekers"