Mano van Balkom

Uit Moordzaken

Ga naar: navigatie, zoeken
Onderzoek plaats delict
Naam slachtoffer   Mano van Balkom 
Leeftijd  55 jaar  
Datum  5 augustus 2009 
Moordplaats  Nieuwegein 
Status  Opgelost 
Soort misdrijf  Moord 
Straf  10 jaar 


Mano van Balkom

Op woensdag 5 augustus 2009 staan er twee auto's voor het stoplicht op de Zandveldseweg te Nieuwegein. De man uit de achterste auto, Waldemar van D., stapt uit en loopt naar de bestuurderskant van de voorste auto, welke wordt bestuurd door de 55-jarige Mano van Balkom. Waldemar schiet enkele keren op Mano. Daarna loopt hij naar de andere kant van de auto, en schiet nog een paar keer. Mano overlijdt ter plekke aan zijn verwondingen.Verdachte

De 51-jarige Waldemar loopt terug naar zijn auto, en belt het alarmnummer. Het gesprek gaat als volgt:

“U spreekt met Waldemar. Er reed een man langs mijn huis. Op een fiets, vermomd. En uh, hij had een wapen bij zich. Ik ben hem achterna gereden en hij is uh, later kwam ik hem tegen, hebt ie de fiets ie uh, op een auto zitten en hij uuuh, maakte aanstalten op me te schieten, dus ik ben hem even voor geweest. Hij is dood, helaas. Hij is overleden, ik heb hem doodgeschoten.”

Een politieagent die toevallig ter plaatse kwam, arresteerde Waldemar onmiddelijk.


Uitspraak

Rechtbank Utrecht, 2 juli 2010


De schietpartij vond plaats op klaarlichte dag op de openbare weg in de nabijheid van een winkelcentrum. Met zijn handelen heeft verdachte, zoals kan worden geconcludeerd uit de verklaringen van de getuigen die van nabij hebben gezien dat dit feit werd gepleegd, de rechtsorde zeer ernstig geschokt. Dit handelen draagt er tevens toe bij dat reeds bestaande gevoelens van angst en onveiligheid in de samenleving worden versterkt. Voorts heeft verdachte onherstelbaar leed toegebracht aan de nabestaanden van [slachtoffer 1]. Daarnaast was er sprake van verboden wapenbezit, hetgeen een onaanvaardbaar risico voor de veiligheid van personen met zich kan brengen, zoals in casu ook wel is gebleken. Tegen het ongecontroleerde bezit van wapens dient dan ook streng te worden opgetreden.

Wat betreft de persoon van de verdachte heeft de rechtbank rekening gehouden met een hem betreffend uittreksel uit de justitiële documentatie van 1 juni 2010. Daaruit blijkt dat verdachte herhaaldelijk wegens (ernstige) misdrijven tot gevangenisstraffen is veroordeeld, waaronder ter zake van een poging tot doodslag en herhaalde overtreding van de Wet wapens en munitie. Desondanks heeft verdachte met behulp van een vuurwapen wederom een zeer ernstig misdrijf gepleegd. Dit maakt dat bij de straftoemeting aan de beveiliging van de samenleving een zwaar gewicht moet worden toegekend.


De rechtbank veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf van 10 jaren.Teruggeplaatst van "/Mano_van_Balkom"