Magdi El Gamal

Uit Moordzaken

Ga naar: navigatie, zoeken
Geen afbeelding beschikbaar
Naam slachtoffer   Magdi El Gamal 
Leeftijd  37 jaar 
Datum  25 november 2006 
Moordplaats  's Gravenhage 
Status  Opgelost 
Soort misdrijf  Moord 
Straf  13 jaar 


Magdi El Gamal

Op 25 november 2006 wordt in het water op de hoek van de ketelstraat en de Noordpolderkade een lichaam aangetroffen van een man, gewikkeld in een deken. Het blijkt te gaan om de 37-jarige huisjesmelker Magdi El Gamal. Hij is doodgestoken.


Verdachten

De politie besluit enkele huurders van Madgi af te luisteren. Onder hen de 22-jarige Victor I. en de 21-jarige Puica B. Door de afluisteractie kunnen de twee worden aangehouden. Zij leggen verschillende en van elkaar afwijkende verklaringen af.Uitspraak

Rechtbank 's-Gravenhage, 15 augustus 2008

Verdachte heeft samen met verdachte B opzettelijk en met voorbedachte raad hun beider huisbaas om het leven gebracht en zich aldus schuldig gemaakt aan moord. Bij de vaststelling van de duur van de aan verdachte op te leggen gevangenisstraf laat de rechtbank vooral meewegen dat verdachte zich jegens het slachtoffer van excessief geweld heeft bediend. Zo is aan het slachtoffer met een hamer zeer zwaar letsel op het hoofd en in het gezicht toegebracht en heeft verdachte hem acht maal met een mes in de borst gestoken. De rechtbank houdt voorts rekening met het feit dat verdachte zijn vriendin in het door hem uitgeoefende geweld tegen het slachtoffer heeft betrokken door haar om een mes te vragen. Door het ontzielde lichaam van het slachtoffer in te pakken, in een klikobak te vervoeren en vervolgens in het water te gooien, geeft verdachte niet alleen blijk van een gebrek aan enig respect voor het slachtoffer en zijn nabestaanden, maar ook van het uitsluitend oog hebben voor zijn eigen belang dat het door hem gepleegde misdrijf niet aan het licht zou komen en dat hij daarmee niet in verband zou worden gebracht. Ook de omstandigheid dat verdachte een aantal spullen van het slachtoffer heeft weggenomen vat de rechtbank op als een gemis aan respect en acht zij bijzonder verwerpelijk.De rechtbank veroordeelt verdachte (Victor I.) tot een gevangenisstraf voor de duur van 13 (DERTIEN) JAREN.

Puica krijgt 7 jaar (zie LJN BE6980).Teruggeplaatst van "/Magdi_El_Gamal"