weebly reliable statistics
Johan Herders - Moordzaken
Johan Herders

Uit Moordzaken

Ga naar: navigatie, zoeken
Man.png
Johan Herders
Leeftijd 50 jaar
Datum 19 februari 2004
Moordplaats Amsterdam
Moordwijze Schietwapen
Status Opgelost
Misdrijf Doodslag
Straf 5 jaar
ECLI ECLI:NL:RBAMS:2004:AQ8127

Deze zaak heeft een voorgeschiedenis van stelselmatige bedreigingen door slachtoffer Johan Herders (50) gericht tegen Herman D. (42) en zijn [vriendin verdachte] die zorgde voor een steeds verder oplopende spanning, met name voor Herman.

Op de dag van de gewelddadige confrontatie tussen Herman en Johan waren de bedreigingen op zijn hevigst. Herman was die dag zo bang dat Johan hem wat aan zou doen dat hij op een gegeven moment naar zijn eigen huis is gegaan en een revolver bij zich heeft gestoken. Op dat moment had hij de revolver alleen bij zich om zich veilig te voelen op straat en om Johan eventueel af te schrikken. Hij had nog niet afgesproken om bij [vriendin verdachte] te gaan slapen. Tussen 20.00 uur en 20.30 uur is er telefonisch contact geweest tussen [vriendin verdachte] en Herman en werd afgesproken dat zij zullen gaan slapen in haar huis. [vriendin verdachte] haalde Herman rond 20.45 uur af bij een café in de Jordaan. Zij kwamen met de auto langs het huis van Johan aan de Vegastraat te Amsterdam. Herman stapte uit en belde aan bij het huis van Johan. Johan deed niet open. Herman liep vervolgens verder naar het in dezelfde straat gelegen huis van [vriendin verdachte]. Niet veel later nam Herman telefonisch contact op met Johan. Volgens Herman en [vriendin verdachte] is dat gesprek rustig verlopen. In dat gesprek heeft Johan aan Herman gevraagd, bij hem te komen praten. Vervolgens heeft Herman zich richting het huis van Johan begeven. Op het moment dat hij aankwam bij het huis van Johan stond deze hem op te wachten en stak direct met een groot mes in de maag/hartstreek en tegen het hoofd van verdachte. Terwijl het bloed in de ogen van Herman stroomde pakte hij zijn revolver en heeft hij vier maal in de richting van Johan geschoten.

Johan komt ter plekke te overlijden aan zijn verwondingen.


Verdachte

Herman zegt dat hij in zijn beleving richting de grond heeft geschoten om Johan af te schrikken.


Uitspraak

Rechtbank Amsterdam, 27 augustus 2004

Verdachte heeft met een revolver een aantal malen geschoten op het slachtoffer, tengevolge waarvan deze is overleden. Verdachte heeft door zijn handelen de nabestaanden van het slachtoffer groot leed toegebracht. De rechtsorde is door het handelen van verdachte geschokt. Daarnaast heeft verdachte een vuurwapen voorhanden gehad, hetgeen tot zeer gevaarzettende situaties kan leiden en in dit geval heeft geleid. De rechtbank neemt in aanmerking dat verdachte heeft gehandeld onder invloed van spanningen die werden veroorzaakt door de stelselmatige bedreigingen van het slachtoffer en door de verhalen die de ronde deden over het criminele en gewelddadige verleden van het slachtoffer. Tevens houdt de rechtbank er rekening mee dat verdachte zelf door het slachtoffer ernstig is verwond. Bovendien speelt een rol dat verdachte niet eerder ter zake van een geweldsdelict is veroordeeld. Gelet op de ernst van het feit is een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van na te melden duur gepast en geboden.


De rechtbank veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 5 jaar.