Jean Thetu

Uit Moordzaken

Ga naar: navigatie, zoeken
Geen afbeelding beschikbaar
Naam slachtoffer   Jean Thetu 
Leeftijd  69 jaar 
Datum  31 augustus 2006 
Moordplaats  Maastricht 
Status  Opgelost 
Soort misdrijf  Moord 
Straf  8 jaar & TBS 


Jean Thetu

Op donderdag 31 augustus 2006 loopt de 33-jarige M. vanaf zijn slaapkamer boven naar de keuken in het huis van zijn 69-jarige vader Jean Thetu aan de Tichelstraat te Maastricht. M. heeft een klauwhamer in zijn hand, waarmee hij meermalig hard op het hoofd van zijn vader slaat, waardoor deze komt te overlijden. Na de moord pakt de zoon een plastic tasje en bind deze stevig om het hoofd van Jean. Op 6 septermber 2006 wordt zijn lichaam gevonden.


Verdachte

De zoon legt twee verschillende verklaringen af met het motief voor de moord. Het hof vindt deze beide niet geloofwaardig. De man leidt aan een ernstige persoonlijkheidsstoornis.Uitspraak

Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 8 mei 2008

Gelet op de aard en de ernst van de stoornis, in het bijzonder betrokkene's beperkte probleemoplossende vermogens en zijn onvermogen om te anticiperen en generaliserend te leren uit eerdere ervaringen, moet zonder structuur van buitenaf de kans op herhaling van een agressief delict, zij het niet acuut, aanwezig worden geacht. Het eventuele slachtoffer zou degene zijn van wie betrokkene zich afhankelijk voelt en die om (haar) eigen reden geen steun meer wil zijn voor betrokkene. Betrokkene zal door zijn gebrek aan zicht op zijn problematiek de wens om weer met een vrouw een gezin te vormen blijven najagen. Deze nieuwe relatie loopt daarbij in de toekomst evenzeer gevaar als vader. Met name als de ander de relatie wil verbreken en betrokkene geen direct alternatief heeft, kan zijn problematiek weer escaleren en directe fysieke agressie kan dan niet worden uitgesloten.


Het hof veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 8 (acht) jaren en gelast dat verdachte ter beschikking wordt gesteld en beveelt dat de ter beschikking gestelde van overheidswege zal worden verpleegd.Teruggeplaatst van "/Jean_Thetu"