weebly reliable statistics
Jan Haars - Moordzaken
Jan Haars

Uit Moordzaken

Ga naar: navigatie, zoeken
JanHaars.jpg
 
Jan Haars
Leeftijd 53 jaar
Datum 17 juli 2006
Moordplaats Ameide
Moordwijze Geweld
Status Opgelost
Misdrijf Doodslag
Straf 12 jaar
ECLI ECLI:NL:GHSGR:2010:BM8949

Op maandag 17 juli 2006 wordt de 53-jarige Jan Haars overvallen in zijn woning aan de Hazelaarlaan te Ameide. De overvallers binden Jan vast met tie-raps en mishandelen hem. Hierna stelen ze diverse spullen uit het huis van Jan en verlaten de woning.

Het precieze moment van overlijden van Jan is onbekend. Hij wordt op 22 juli 2006 gevonden.


Verdachte

Er worden drie verdachten aangehouden. Een van hen is Johan van Z., die bij zijn hoger beroep de voorzitter vastgreep. Dit werd breed uitgemeten in de media.


Uitspraak

Gerechtshof 's-Gravenhage, 23 juni 2010

De verdachte en zijn mededaders hebben het slachtoffer het meest fundamentele recht, namelijk het recht op leven, ontnomen. Aan te nemen is dat het plotselinge overlijden van het slachtoffer een diepe wond heeft geslagen in de levens van zijn nabestaanden en andere dierbaren en te verwachten is dat zij de gevolgen van dit verlies nog lange tijd met zich zullen meedragen, temeer gelet op de wijze waarop het slachtoffer om het leven is gebracht. Bovendien is de rechtsorde door dit feit ernstig geschokt en worden gevoelens van angst en onveiligheid in de maatschappij hierdoor versterkt. Op een dergelijk feit kan in beginsel dan ook slechts worden gereageerd met het opleggen van een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van aanzienlijke duur.

Het hof heeft voorts acht geslagen op de omstandigheid dat de verdachte nimmer heeft beleden dat hij het gebeurde betreurt noch enig ander blijk van medeleven richting de nabestaanden heeft geuit. Weliswaar heeft de verdachte zijn betrokkenheid bij vorenbedoeld feit steeds ontkend en zou een spijtbetuiging daarmee moeilijk zijn te rijmen, maar ook in algemene bewoordingen heeft hij niet van enig medeleven blijk gegeven. In tegendeel, de verdachte lijkt uitsluitend oog te hebben voor de gevolgen die het gebeurde voor hem persoonlijk heeft.

Verder heeft de verdachte zich tevens schuldig gemaakt aan het onbevoegd voorhanden hebben van een vuurwapen en munitie. Hiertegen dient streng te worden opgetreden.


Het hof veroordeelt verdachte tot gevangenisstraf voor de duur van 12 jaren.