weebly reliable statistics
Geerhard Jolink - Moordzaken
Geerhard Jolink

Uit Moordzaken

Ga naar: navigatie, zoeken
Man.png
Geerhard Jolink
Leeftijd 54 jaar
Datum 31 oktober 2004
Moordplaats Doetinchem
Moordwijze Steekwapen
Status Opgelost
Misdrijf Doodslag
Straf 8 jaar & TBS
ECLI ECLI:NL:RBZUT:2005:AU3735

Kort na zijn ontslag uit detentie heeft de 24-jarige Eric K., onder inname van een mix van verdovende middelen en alcohol, een zwervend bestaan geleid in het centrum van Doetinchem. Hij verbleef vaak op een plaats waar de 54-jarige Geerhard Jolink voorbij kwam bij het uitlaten van zijn hond.

In de vroege morgen van 31 oktober 2004 liet Geerhard zijn hond uit. Er volgde een confrontatie tussen Eric en Geerhard, waarbij Eric Dhr. Geerhard aansprak omtrent de wijze waarop hij dacht dat Geerhard hem de voorgaande dagen had bejegend. Geerhard heeft Eric genegeerd en is doorgelopen. Eric was daardoor geïrriteerd en is Geerhard achterna gerend. In de Kapoeniestraat heeft Eric enkele woorden in de richting van Geerhard geschreeuwd. Bij Geerhard aangekomen heeft Eric aan hem gevraagd waar hij dacht mee bezig te zijn. Toen Geerhard zich naar Eric toe omdraaide en hem aankeek, heeft Eric een gekarteld mes, dat hij altijd bij zich droeg, gepakt en achtmaal op Geerhard ingestoken ten gevolge waarvan Geerhard is overleden.


Verdachte

Eric kan al snel worden aangehouden. Op 6 januari 2005 steekt Eric een medegedetineerde neer met een zelfgemaakt mes. Dit ongelukkige slachtoffer heeft de aanval wel overleefd.


Uitspraak

Rechtbank Zutphen, 5 oktober 2005

Een niets vermoedende burger, een toevallige passant, is afgeslacht door excessief geweld. Verdachte heeft door zijn handelen het slachtoffer [slachtoffer 1] het hoogste goed dat hij bezat, zijn leven, ontnomen. Daarnaast heeft verdachte de openbare veiligheid ernstig geschaad, hetgeen tot gevoelens van grote onrust en vrees leidt in de samenleving.

Uit een multidisciplinaire rapportage blijkt dat er bij verdachte sprake is van meerdere ernstige persoonlijkheidsstoornissen tegelijkertijd, te weten een schizotypische persoonlijkheidsstoornis en een antisociale persoonlijkheidsstoornis waarbij tevens borderline en narcistische trekken aanwezig zijn. Voorts is er sprake van misbruik van meerdere middelen. De stoornissen zijn geworteld in zijn vroegste ontwikkeling, waarbij de verschillende stoornissen en problematiek bovendien thans ongunstig op elkaar inwerken. Verdachtes persoonlijkheid kent een zeer zwakke basisstructuur gekenmerkt door een basale angst met bijpassende grote kwetsbaarheid en een neiging tot realiteitsvertekening. De zwakke realiteitstoetsing maakt verdachte gevoelig voor paranoïde psychotische grensoverschrijdingen. Impulsiviteit heeft voorts een belangrijke plaats in de persoonlijkheidsstructuur van verdachte en maakt zijn agressiehuishouding inadequaat.

Geconcludeerd wordt dat verdachte ten tijde van het plegen van de feiten lijdende was aan een gebrekkige ontwikkeling van de geestvermogens. De kans op herhaling van feiten als de onderhavige is gezien de ernst en het duurzame, weerbarstige karakter van de stoornis zeer groot te achten indien verdachte onbehandeld blijft.


De rechtbank veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 8 jaren en gelast dat verdachte ter beschikking wordt gesteld en beveelt dat de ter beschikking gestelde van overheidswege zal worden verpleegd.