weebly reliable statistics
Fer Loontjens - Moordzaken
Fer Loontjens

Uit Moordzaken

Ga naar: navigatie, zoeken
FerLoontjens.jpg
 
Fer Loontjens
Leeftijd 47 jaar
Datum 16 februari 2008
Moordplaats Geleen
Moordwijze Geweld
Status Opgelost
Misdrijf Doodslag
Straf 8 jaar
ECLI ECLI:NL:GHSHE:2011:BQ4565

Op carnavalszondag 3 februari 2008 was Fer Loontjens in café 't Vlaegelke te Geleen. Hij was daar samen met een vriend. Zij speelden op één van de twee gokkasten die voor in het café staan. Ergens tussen 21.30 en 22.00 uur kwam een aantal personen als groep het café binnen, onder wie Stephano P., Gennaro S., Barry H. en Rick D. Deze personen gingen na binnenkomst op verschillende plaatsen in het café zitten of staan. Een van de mannen ging achter de tweede gokkast zitten en begon daarop te spelen. Op enig moment ontstond wat wrijving tussen enerzijds Fer en anderzijds de man aan de andere gokkast, omdat de vriend van Fer op de knoppen van de gokkast van de andere speler leunde en Fer even daarna met de vlakke hand op die gokkast sloeg. Diverse mensen van de bovenbedoelde groep hebben zich daarmee bemoeid. Dit heeft erin geresulteerd dat Fer klappen heeft gekregen en buiten het café is geraakt. Dit gebeurde op het moment dat Fer en zijn vriend op het punt stonden om naar huis te gaan. Er was al een taxi voor hen besteld.


Fer is daarop opnieuw het café binnen gegaan. Hij wilde zich niet zomaar uit zijn stamkroeg laten zetten. Binnen is een kortdurende, heftige vechtpartij ontstaan, gericht tegen de 47-jarige Fer. Een aantal van de hiervoor genoemde groep personen heeft aan de vechtpartij deelgenomen. Hij is geschopt, en geslagen met een barkruk.

Fer belandt zwaargewond in het ziekenhuis. Op 16 februari 2008 overlijdt hij aan zijn verwondingen.


Verdachten

Alle verdachten is primair ten laste gelegd dat zij zich hebben schuldig gemaakt aan het medeplegen van doodslag.

De 32-jarige Stephano P. zat al eerder 8 jaar vast voor doodslag op de 44-jarige Tonie Kentjens.


Uitspraak

Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 26 april 2011

Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het medeplegen van doodslag. Daarmee heeft hij [slachtoffer L] beroofd van het meest fundamentele recht van een mens, namelijk het recht op leven. Dit heeft op een gewelddadige wijze plaatsgevonden, waarbij verdachte en zijn mededaders het slachtoffer zijn blijven trappen ook toen deze bewusteloos op de grond lag. Er is sprake geweest van een geweldsexplosie zonder enige noemenswaardige aanleiding. Het hof rekent dat verdachte (en zijn mededaders) zwaar aan.

Het overlijden van [slachtoffer L] heeft groot leed teweeggebracht bij zijn nabestaanden, die bovendien geruime tijd in onzekerheid hebben moeten verkeren over zijn lot.

Doordat de geweldshandelingen openlijk in een café plaatsvonden ten overstaan van het uitgaanspubliek, heeft dit gebeuren een grote maatschappelijke impact gehad. Het is te verwachten dat hierdoor de algemene gevoelens van angst, onrust en onveiligheid in de samenleving in negatieve zin worden beïnvloed.

In strafverzwarende zin heeft het hof er rekening meegehouden dat verdachte blijkens een hem betreffend Uittreksel uit de Justitiële Documentatie d.d. 12 april 2011 eerder terzake van geweldsdelicten, waaronder meerdere diefstallen met geweld (overvallen) is veroordeeld tot een gevangenisstraf van elf jaren.

Naar het oordeel van het hof kan, gelet op al hetgeen hierboven is overwogen, niet worden volstaan met een andere of lichtere sanctie dan een straf die onvoorwaardelijke vrijheidsbeneming voor aanmerkelijke duur met zich brengt.

Alles afwegende acht het hof, anders dan door de advocaat-generaal gevorderd en door de raadsvrouwe bepleit, een gevangenisstraf voor de duur van acht jaren, met aftrek van voorarrest, passend en geboden.

Het hof veroordeelt de 32-jarige Stephano P. tot een gevangenisstraf voor de duur van 8 jaren.


De rechtbank veroordeelt de 33-jarige Gennaro S. tot een gevangenisstraf voor de duur van 8 jaren.
Twee andere leden van de bewuste groep krijgen straffen van 6 jaar. Drie van hen worden vrijgesproken.