weebly reliable statistics
Daniëlle Hezemans - Moordzaken
Daniëlle Hezemans

Uit Moordzaken

Ga naar: navigatie, zoeken
Vrouw.png
Daniëlle Hezemans
Leeftijd 20 jaar
Datum 1 juni 2011
Moordplaats Groningen
Moordwijze Steekwapen
Status Opgelost
Misdrijf Moord
Straf 18 jaar
ECLI ECLI:NL:RBGRO:2012:BV9057

Op woensdagmiddag 1 juni 2011 wordt na een melding bij de politie in een woning aan de Kerkstraat te Groningen het lichaam gevonden van de 20-jarige Daniëlle Hezemans. Zij is doodgestoken.

Verdachte

De dan 29-jarige dader, Daniëlle's ex-vriend Marcel, heeft zichzelf bij de politie gemeldt.


Uitspraak

Rechtbank Groningen, 15 maart 2012

In dit verband overweegt de rechtbank dat verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan moord op de 20-jarige [slachtoffer], met wie hij sinds een jaar een moeizaam verlopende relatie had. De vrijheden die [slachtoffer] zich binnen hun relatie veroorloofde of waarvan verdachte dacht of vermoedde dat zij zich die veroorloofde, waren een voortdurende bron van ruzies, die [slachtoffer] uiteindelijk deden besluiten de relatie te beëindigen, rust te nemen, dingen op een rijtje te zetten en bij haar zus te gaan wonen. Verdachte heeft haar dat niet gegund, omdat hij vreesde dat zij de gelegenheid zou aangrijpen om (seksuele) relaties met andere mannen aan te gaan en/of te onderhouden. Kennelijk uit jaloezie, krenking en bezitterigheid heeft verdachte [slachtoffer] op een gruwelijke en zeer gewelddadige manier van het leven beroofd. Verdachte heeft het slachtoffer het hoogst denkbare goed, te weten het leven, ontnomen. Verdachte heeft de nabestaanden van het slachtoffer ontredderd achtergelaten en onherstelbaar leed toegebracht, zoals ter zitting is verwoord door de moeder van het slachtoffer.

Voorts neemt de rechtbank in aanmerking het feit dat verdachte noch tijdens de verhoren bij de politie, noch ter zitting enige doorleefde spijt betoont. Erger nog, verdachte lijkt de schuld van zijn handelen nog steeds bij het slachtoffer, [slachtoffer], te leggen; hij komt daarbij kil/ijzig over en toont geen emotie. Het lijkt er sterk op dat hij zichzelf als slachtoffer ziet. Enig inzicht in zijn persoon wil verdachte niet geven, maar uit de door hem afgelegde verklaringen, bezien in samenhang met zijn houding, komt naar oordeel van de rechtbank een sterk vermoeden van het bestaan van een aanmerkelijk recidiverisico naar voren, wanneer in de toekomst zich het allerminst onwaarschijnlijk te achten geval voordoet, dat verdachte in een nieuwe relatie verzeild raakt. Ook hiermee zal de rechtbank rekening houden bij het bepalen van de strafmaat.

Nu verdachte volledig toerekeningsvatbaar moet worden geacht is de rechtbank van oordeel dat een zeer langdurige gevangenisstraf passend en geboden is.


De rechtbank veroordeelt verdachte voor het bewezen- en strafbaar verklaarde tot: een gevangenisstraf voor de duur van ACHTTIEN (18) JAREN.