weebly reliable statistics
Baby Sky - Moordzaken.com
Baby Sky

Uit Moordzaken.com

Ga naar: navigatie, zoeken
BabySky.jpg
 
Sky
Leeftijd 6 maanden
Datum 9 december 2009
Moordplaats Bergen op Zoom
Moordwijze Overig geweld
Status Opgelost
Misdrijf Doodslag
Straf 9 jaar


De 6 maanden oude baby Sky woont sinds vier maanden samen met haar moeder bij Felix V., de nieuwe vriend van de moeder. Op 8 december 2009 is Sky lusteloos en traag. Zij wordt in haar bedje gelegd. Als de moeder 's nachts gaat kijken, is Sky gestopt met ademen. Hulpdiensten worden ingeschakeld, maar hulp mocht niet meer baten.


Verdachte

Er wordt autopsie verricht. Daaruit blijkt dat Sky geen natuurlijke dood is gestorven. Zowel de 37-jarige moeder van Sky als de dan 26-jarige Felix worden aangehouden. De moeder wordt al snel weer vrijgelaten, Felix blijft vast. Op 9 juli 2010 houdt justitie een reconstructie.

Uitspraak

Rechtbank Breda, 6 maart 2012

Bij afwezigheid van een plausibele verklaring van verdachte voor het ontstaan van het dodelijke letsel bij [voornaam slachtoffer] zal de rechtbank voor de beantwoording van de vraag of er sprake is geweest van ‘opzet’ uitgaan van de conclusies zoals deze door de deskundigen [naam patholoog] en [naam deskundige] zijn getrokken.

Beide deskundigen hebben, zoals gezegd, geconcludeerd dat er voor het toebrengen van het dodelijke letsel bij [voornaam slachtoffer] grote kracht c.q. buitengewoon veel geweld c.q. heftig botsend geweld nodig is geweest.

De rechtbank stelt daaruit vast, dat verdachte handelingen moet hebben verricht die naar hun aard geschikt zijn om dodelijk letsel teweeg te brengen: handelingen die, gelet op de conclusies van de deskundigen, buitengewoon veel geweld of grote kracht vergden. Naar het oordeel van de rechtbank kunnen dergelijke handelingen niet onbewust of per ongeluk door verdachte zijn verricht maar eisen die een zodanige mate van bewustheid dat sprake is van opzettelijk handelen. Gezien dat kennelijk door de verdachte gebruikte, buitengewone, meervoudige, geweld moet verdachte de - naar algemene ervaringsregelen als aanmerkelijke te achten - kans dat [voornaam slachtoffer] door toepassing van dat geweld zou overlijden, bewust hebben aanvaard.

De rechtbank komt dan ook tot de conclusie dat bewezen kan worden dat verdachte opzettelijke [slachtoffer] van het leven heeft beroofd door opzettelijk uitwendig geweld toe te passen op en/of tegen het hoofd van [slachtoffer] tengevolge waarvan [voornaam slachtoffer] is overleden.