weebly reliable statistics
Ad van den Dool - Moordzaken
Ad van den Dool

Uit Moordzaken

Ga naar: navigatie, zoeken
Man.png
Ad van den Dool
Leeftijd 60 jaar
Datum 8 maart 2009
Moordplaats Kattendijke
Moordwijze Overig geweld
Status In onderzoek
Misdrijf Mishandeling
Straf 7 jaar
ECLI ECLI:NL:GHSHE:2014:567

Op 8 maart 2009 overlijdt de 60-jarige Ad van den Dool in zijn woning te Kattendijke. Uit onderzoek was vast komen te staan dat Ad was overleden aan een overdosis van het haargroeimiddel Minoxi­dil. Sporen van het middel worden aangetroffen in een fles likeur en in het glas dat hij heeft gedronken.

Verdachte

De 53-jarige Galina wordt aangehouden op verdenking van de vergiftiging. Het motief was de huwelijkscrisis waarin het echtpaar zich bevond. Na vier dagen wordt ze vrijgelaten om in 2010 opnieuw te worden aangehouden. Ad van den Dool had tegen zijn dochter verteld dat hij werd vergiftigd.


Uitspraak

Op 30 juni 2011 wordt Galina vrijgesproken van de moord op haar echtgenoot. Volgens de rechtbank is er onvoldoende bewijs voor een veroordeling.


Uitspraak in Hoger Beroep

Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 4 maart 2014

Het hof heeft bewezen verklaard dat de verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan mishandeling gepleegd met voorbedachte raad, de dood ten gevolge hebbend. Het hof overweegt als volgt.

Bij de bepaling van de op te leggen straf is gelet op de aard en de ernst van hetgeen bewezen is verklaard, op de omstandigheden waaronder het bewezen verklaarde is begaan en op de persoon van de verdachte, zoals een en ander bij het onderzoek ter terechtzitting naar voren is gekomen.

Het hof neemt de volgende omstandigheden in aanmerking.
• De verdachte heeft haar echtgenoot [slachtoffer] in hun eigen woning mishandeld door een haargroeimiddel toe te voegen aan de drank waarvan zij wist dat haar echtgenoot, welke al een zwakke gezondheid had, die zou gaan nuttigen, hetgeen vervolgens de dood van [slachtoffer] tot gevolg gehad.
• Verdachte heeft met dit zeer geraffineerde handelen de kinderen, familie en vrienden van [slachtoffer] veel leed toegebracht. De kinderen hebben geen afscheid kunnen nemen van hun vader en moeten verder leven met de wetenschap dat hij geen natuurlijke dood is gestorven.

Gelet hierop is het hof van oordeel dat niet kan worden volstaan met een andere of lichtere sanctie dan een straf die onvoorwaardelijke vrijheidsbeneming voor lange duur met zich brengt. Daarbij is in algemene zin rekening gehouden met de ernst van het bewezen verklaarde in verhouding tot andere strafbare feiten, zoals onder meer tot uitdrukking komt in het hierop gestelde wettelijk strafmaximum en in de straffen die voor soortgelijke feiten worden opgelegd. Een strafverhogende omstandigheid is in dit geval dat het slachtoffer de echtgenoot van verdachte betreft en dat verdachte zo geraffineerd heeft gehandeld dat haar echtgenoot zich op geen enkele wijze heeft kunnen weren.


Alles afwegende is het hof van oordeel dat een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 7 jaar passend en geboden is.