Ad van Boxtel

Uit Moordzaken

Ga naar: navigatie, zoeken
Steve Bikostraat
Naam slachtoffer   Ad van Boxtel 
Leeftijd  64 jaar 
Datum  17 mei 2005 
Moordplaats  's Hertogenbosch 
Status  Opgelost 
Soort misdrijf  Moord 
Straf  20 jaar 


Ad van Boxtel

In de nacht van maandag op dinsdag 17 mei 2005 worden de 64-jarige Ad van Boxtel en de 34-jarige Karin Simons omgebracht. Ad's lichaam wordt gevonden in zijn woning aan de Steve Bikostraat te 's Hertogenbosch. Hij is geslagen en gestoken met een mes. Het lichaam van Karin, de huisgenote van Ad, wordt aangetroffen in een sloot te Kerkwijk. Zij is door verstikking om het leven gekomen.Verdachte

Er worden twee personen aangehouden, onder wie de dan 41-jarige Jan B. Zij ontkennen beide de moorden. Zij hebben geen goede verklaringen voor de aangetroffen sporen, zoals de bandsporen nabij het lichaam van Karin welke van hun auto afkomstig was, en het DNA van Ad wat onder Jan's nagels terecht gekomen was.Uitspraak

Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 7 december 2007

Ten aanzien van Ad van Boxtel acht het hof van belang dat uit het onderzoek ter terechtzitting geen enkele aanwijzing te destilleren is, waaruit kan worden afgeleid dat verdachte of de medeverdachte tijdens het uitvoeren van de handelingen, die tot de dood van Ad van Boxtel hebben geleid, vanuit een ogenblikkelijke gemoedsopwelling heeft gehandeld. Uit de verklaringen van verdachte en de medeverdachte blijkt niet van een ruzie of een anderszins dreigende of gespannen sfeer tussen hen en het slachtoffer. De omstandigheid dat zij niettemin Ad van Boxtel met een mes in de borstkas hebben gestoken, meermalen met een hard voorwerp op het hoofd hebben geslagen en zijn hals hebben samengedrukt, wettigt de gevolgtrekking van het door verdachte en de medeverdachte bedaard nadenken voorafgaand aan die handelingen. Te meer daar het hof uit het hiervoor onder 4 genoemde rapport afleidt dat verdachte en de medeverdachte ten aanzien van dit slachtoffer doelbewust hebben gehandeld en dat zij, zo al niet voorafgaande aan, dan in elk geval gedurende het toebrengen van de verwondingen die tot de dood van Ad van Boxtel hebben geleid, tijd hadden zich te beraden op het te nemen of genomen besluit. Derhalve heeft de gelegenheid bestaan dat zij over de betekenis en de gevolgen van hun voorgenomen daad hebben nagedacht en zich daarvan rekenschap hebben gegeven.


Ten aanzien van Karin Simons leidt het hof uit de hiervoor onder 12 en 13 weergegeven verklaringen van een getuige af dat verdachte en de medeverdachte doelbewust hebben gehandeld en dat zij voorafgaande aan en gedurende de verwurgingshandelingen, die tot de dood van Karin Simons hebben geleid, tijd hadden zich te beraden op het te nemen of genomen besluit. Derhalve heeft de gelegenheid bestaan dat zij over de betekenis en de gevolgen van hun voorgenomen daad hebben nagedacht en zich daarvan rekenschap hebben gegeven.


Het hof veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 20 jaren.

De andere verdachte krijgt 18 jaar cel.Teruggeplaatst van "/Ad_van_Boxtel"