weebly reliable statistics
Maghnia Kada - Moordzaken
Maghnia Kada

Uit Moordzaken

Ga naar: navigatie, zoeken
Vrouw.png
Maghnia Kada
Leeftijd 74 jaar
Datum 30 september 2014
Moordplaats 's Gravenhage
Moordwijze Steekwapen
Status Opgelost
Misdrijf Doodslag
Straf TBS
ECLI ECLI:NL:RBDHA:2015:12039

Op dinsdag 30 september 2014, omstreeks 14:00 uur, meldt de 26-jarige Mustafa el F. zich op het politiebureau met de mededeling dat hij zijn moeder heeft neergestoken in haar woning an de Wolmaransstraat te 's Gravenhage. Agenten treffen in de woning de 74-jarige Maghnia Kada aan. Zij is inmiddels overleden. Ook is er een jong kind in de woning aanwezig, een neefje. Hij wordt in veiligheid gebracht.


Verdachte

De zoon zit nog altijd vast.


Uitspraak

Rechtbank Den Haag, 20 oktober 2015

Verdachte heeft op 30 september 2014 zijn moeder, [slachtoffer] , van het leven beroofd door haar meermalen met een mes in het lichaam te steken. Verdachte heeft het slachtoffer hiermee het meest fundamentele recht waarover de mens beschikt ontnomen: het recht op leven. Door de dood van het slachtoffer en de wijze waarop dit is gebeurd, heeft verdachte de nabestaanden van het slachtoffer – waaronder zijn eigen broers en zussen – onherstelbaar leed en verdriet toegebracht. Uit de ter terechtzitting voorgelezen slachtoffer verklaringen van twee dochters en één zoon van het slachtoffer wordt op indringende wijze verteld hoezeer de nabestaanden rouwen om het verlies van hun (groot)moeder en hoeveel verdriet zij nog altijd hebben. Voorstelbaar is dat zij dit leed de rest van hun leven zullen blijven dragen. Het doden van zijn moeder, de wijze waarop verdachte dit heeft gedaan, alsook de aanwezigheid van het neefje van verdachte – dat zich in een peuterleeftijd bevindt – in de woning, dragen een voor de rechtsorde schokkend karakter en brengen in de samenleving in het algemeen en de nabestaanden in het bijzonder, gevoelens van angst en onveiligheid teweeg.

De bij verdachte geconstateerde stoornis, te weten schizofrenie van het paranoïde type, bezien in relatie tot het bewezen verklaarde feit, brengt mee dat oplegging van een strafrechtelijke vrijheidsbenemende maatregel gerechtvaardigd is. Nu de eerder geboden hulp en steun van hulpverlenende instanties en de directe omgeving van verdachte voor voornoemde stoornis, niet toereikend is gebleken, dient er ernstig rekening mee te worden gehouden dat verdachte wederom een (gewelds)misdrijf zal plegen indien voor deze problematiek geen oplossing wordt gevonden.


De rechtbank verklaart verdachte niet strafbaar voor het bewezen verklaarde en ontslaat verdachte van alle rechtsvervolging en gelast dat verdachte ter beschikking wordt gesteld en beveelt dat de terbeschikkinggestelde van overheidswege zal worden verpleegd.