weebly reliable statistics
Geert Kroeze - Moordzaken
Geert Kroeze

Uit Moordzaken

Ga naar: navigatie, zoeken
Man.png
Geert Kroeze
Leeftijd 31 jaar
Datum 27 april 2004
Moordplaats Dordrecht
Moordwijze Schietwapen
Status Opgelost
Misdrijf Moord
Straf Levenslang
ECLI ECLI:NL:RBDOR:2007:BA3403

Renato Z. was met enkele anderen op een verjaardagsfeest. Op een gegeven moment ontstond tussen hem en een andere aanwezige een heftige woordenwisseling. Hij is weggegaan en ontmoette enkele uren daarna het latere slachtoffer, Geert Kroeze. Uit verklaringen van getuigen blijkt dat Renato nogal opgefokt was en dat hij de confrontatie zocht met het Geert. Er ontstond een heftige woordenwisseling tussen de twee die ontaarde in een vechtpartij. Renato waarschuwde de anderen uit de groep dat er iets ging gebeuren en dat ze uit de weg moesten gaan. Renato slaat Geert, welke er vandoor gaat.

Korte tijd later, op zaterdag 27 april 2004, komen de twee elkaar in Dordrecht weer tegen. Renato was in gezelschap van enkele jongeren en kwam toen een groepje jongeren tegen dat met Geert opliep. Het groepje waarvan Renato deel uitmaakte kwam op het groepje met Geert aflopen. Renato maakte zich los van het groepje en pakte een pistool uit zijn broekzak. De 31-jarige Geert zag verdachte op zich afkomen, zei 'shit', en begon meteen te rennen. Renato schoot met het pistool op korte afstand op/in de richting van Geert. Die wordt geraakt in zijn rug, en zakt iets verderop in elkaar. Hij overlijdt in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.


Verdachte

Renato had in 1998 op 15-jarige leeftijd al een moord gepleegd in Zweden.

Hij ontkent in alle toonaarden het slachtoffer te hebben neergeschoten.


Uitspraak

Rechtbank Dordrecht, 17 april 2007

Verdachte heeft het slachtoffer - na eerdere onenigheden en een vechtpartij met hem - in koele bloede vermoord. Die moord vond niet plaats naar aanleiding van een plotselinge ingeving. Verdachte had het slachtoffer eerder gewaarschuwd. Toen hij het slachtoffer daarna weer zag weerhield niets hem ervan bij herhaling op het voor hem vluchtende slachtoffer te schieten. Zelfs nadat de eerste schoten waren gelost is verdachte niet van gedachte veranderd en is hij het slachtoffer achterna gerend, de hoek om, om hem neer te schieten. Als motief voor het neerschieten komt uit getuigenverklaringen naar voren dat verdachte zou hebben gezegd dat hij had geschoten omdat hij eerder bij de vechtpartij een paar klappen van het slachtoffer had gehad.

Onder deze omstandigheden en met een dergelijk motief iemand zonder pardon neer te schieten, heeft deze moord het karakter van een kille afrekening, een liquidatie, gekregen. De onbewogenheid en onverschilligheid waarmee verdachte ongeëmotioneerd spreekt over de feiten die hem te laste worden gelegd, en die hij ten stelligste ontkent, doet uiterst kil aan. Verdachte, zo blijkt ook uit de rapportages van de reclassering die over hem zijn uitgebracht, is een koel en berekenend man, met een gebrekkig inlevingsvermogen, die geen enkele scrupules kent ten opzichte van hen, die hem, in zijn beleving, ook maar een voet dwars zetten. Dat blijkt ook uit de wijze waarop hij na de schietpartij anderen heeft bedreigd. Verdachte duldt kennelijk geen enkele tegenspraak en als hij dat nodig acht zaait hij angst en verderf om zich heen.

Verdachte heeft er blijk van gegeven geen respect op te brengen voor het leven van zijn medemensen. Hij accepteert de waarden en normen die ten grondslag liggen aan het op een normale wijze functioneren in een maatschappij niet, heeft zo zijn eigen waarden en normen. In feite komt het er op neer, zo gaf verdachte ter terechtzitting te kennen, dat als iemand je iets doet, je het recht hebt om met hem af te rekenen.

Uit de houding van verdachte ter terechtzitting is de rechtbank niet gebleken dat verdachte ook maar een begin van inzicht heeft in het laakbare van zijn wijze van leven, waarin vergelding zo vanzelfsprekend is.

Gelet op die instelling van verdachte acht de rechtbank de kans dat verdachte zich opnieuw zal schuldig maken aan een levens- en/of gewelddelict bijzonder groot, zeker wanneer daarbij in aanmerking wordt genomen het feit dat verdachte eerder op 15-jarige leeftijd in 1998 een moord heeft gepleegd in Zweden en daarvoor werd veroordeeld tot een verblijf in een gesloten jeugdzorginrichting voor de duur van drie jaren. Dit betekent dat verdachte binnen drie jaren na zijn vrijlating opnieuw een dode op zijn geweten heeft. Daaraan voegt de rechtbank toe dat verdachte in Nederland in 2003 is veroordeeld voor vermogens- en gewelddelicten en dat hij in Italië heeft vastgezeten voor het plegen van een Opiumwetdelict.


De rechtbank veroordeelt verdachte tot een LEVENSLANGE GEVANGENISSTRAF.