weebly reliable statistics
Emiel Pardijs - Moordzaken.com
Emiel Pardijs

Uit Moordzaken.com

Ga naar: navigatie, zoeken
EmielPardijs.jpg
 
Emiel Pardijs
Leeftijd 18 jaar
Datum 9 mei 2010
Moordplaats Zutphen
Moordwijze Geweld
Status Opgelost
Misdrijf Mishandeling met de dood ten gevolg
Straf 20 maanden jeugddetentie & TBS

In de nacht van zaterdag op zondag 9 mei 2010 vindt er een vechtpartij plaats tussen enkele jongeren. De 18-jarige Emiel Pardijs, die eerder die nacht al probeerde de agressieve jongeren te ontwijken, wordt daarbij geslagen en valt op het wegdek aan de Den Elterweg te Zutphen. Een automobilist ziet Emiel te laat, en rijdt de jongen aan. Hij overlijdt ter plaatse.


Verdachten

Er worden twee mannen en een vrouw aangehouden. De laatste wordt -onder speciale voorwaarden- vrijgelaten tot de rechtzaak.


Uitspraak

Rechtbank Zutphen, 23 maart 2011

Verdachte maakte met zijn medeverdachten deel uit van een klein groepje jongeren dat die zaterdagavond rondhing en uitging. Verdachte had alcohol gedronken en daar wordt hij agressief van. Dat weet verdachte ook. Verdachte werd door medeverdachte [medeverdachte B], die negatieve verhalen over [slachtoffer A] vertelde, betrokken bij de ruzie tussen [medeverdachte B] en [slachtoffer A]. In [discotheek] heeft verdachte met zijn medeverdachte [medeverdachte B] steeds de confrontatie met [slachtoffer A] gezocht. De agressieve manier waarop zij dit deden, maakte [slachtoffer A] bang. Die angst heeft verdachte toen ook gezien. Op de weg naar Baak hebben verdachte en zijn medeverdachten uitgekeken naar [slachtoffer A]. Duidelijk was dat [slachtoffer A] het bij een treffen zou moeten ontgelden. Verdachte is, zodra [slachtoffer A] werd gezien, als het ware geëxplodeerd. Hij moest en zou snel de auto uit om [slachtoffer A] te pakken en instrueerde de bestuurder van de auto, medeverdachte [medeverdachte C], om [slachtoffer A] met de auto de pas af te snijden. Dat lukte pas de tweede keer. Het onmiskenbare doel van dit afsnijden was te voorkomen dat [slachtoffer A] aan verdachte zou ontkomen. Verdachte is buiten de auto meteen op [slachtoffer A] afgegaan terwijl die achterlangs probeerde te weg te komen. Tevergeefs, door toedoen van verdachte. Het geweld dat verdachte tegen [slachtoffer A] heeft gebruikt is gruwelijk geweest. Vaststaat dat [slachtoffer A] door verdachtes vuistslagen tegen het wegdek terecht is gekomen. Verdachte valt vooral te verwijten dat hij daarna door is gegaan met het geweld. Buitensporig geweld bovendien. Verdachte heeft tegen het hoofd van [slachtoffer A] geschopt, hij heeft op dat hoofd gestampt en zich met opgetrokken knieën op de buikstreek van [slachtoffer A] laten vallen, dit alles niet een keer, maar meermalen. [slachtoffer A] moet bijzonder angstig zijn geweest en enorme pijn hebben geleden door het fysieke geweld dat verdachte tegen hem heeft gebruikt. Verdachte wist dat [slachtoffer A] door de mishandeling gewond op het wegdek achterbleef. Daarna heeft hij de vriend van [slachtoffer A], [slachtoffer B], bedreigd en een vuistslag in het gezicht verkocht. Daarna is hij met zijn medeverdachten weggereden. [slachtoffer A] heeft geen kans gekregen om aan het onheil te ontkomen. Treurig is dat kennelijk de vlucht voor verdachte zwaarder heeft gewogen dan het te hulp schieten van [slachtoffer A].

Op bijzonder noodlottige wijze is [slachtoffer A] kort nadat hij op de weg was achtergelaten, aangereden of overreden door een auto. Uit de beschikbare rapporten blijkt dat niet vast te stellen is of [slachtoffer A] is overleden door de mishandeling, door de aan- danwel overrijding of door een combinatie van die twee gebeurtenissen. Met die onzekerheid zullen zijn nabestaanden de gewelddadige dood van [slachtoffer A] moeten verwerken. Hoe overweldigend groot dat verlies is, is door zijn vader bij de uitoefening van het spreekrecht verwoord.

Verdachte zal de last moeten dragen dat hij hoofd- en medeverantwoordelijk is voor de mishandeling en de dood van [slachtoffer A] ook al heeft hij die dood niet bewust gewild en niet willens en wetens voorzien dat een passerende auto [slachtoffer A] zou raken.


De rechtbank veroordeelt verdachte tot een jeugddetentie voor de duur van twintig maanden en legt aan verdachte op de maatregel van plaatsing in een inrichting voor jeugdigen, zulks met het advies deze maatregel bij voorkeur ten uitvoer te doen leggen in de Kolkemate te Zutphen.Links