Arzu Erbas

Uit Moordzaken

Ga naar: navigatie, zoeken
Arzu
Naam slachtoffer   Arzu Erbas 
Leeftijd  32 jaar  
Datum  10 augustus 2009 
Moordplaats  Amsterdam 
Status  Opgelost 
Soort misdrijf  Moord 
Straf  22 jaar 


Inhoud

Arzu Erbas

Op 10 augustus 2009 wordt rond 18:30 uur op een parkeerterrein de 32-jarige Arzu Erbas neergestoken. Zij had net het kinderverblijf waar zij eigenaresse van was afgesloten. Arzu wordt spoedig naar het ziekenhuis gebracht, waar zij komt te overlijden.


Plek des onheils

Verdachte

In eerste instantie is het onduidelijk wie de moord op Arzu op zijn geweten heeft, en daardoor gonst het van de geruchten in de media. Eind augustus maakt de politie bekend de naam van de dader te weten. Het is de 41-jarige Nevzat K..

Een paar dagen later troffen surveillanten de man aan in het Erasmuspark nadat zij een tip hadden gekregen van een omstander in de buurt, die hem kort daarvoor zag lopen. Tijdens zijn aanhouding vertelde de man onmiddellijk dat hij gezocht werd en dat hij zijn eigen foto op internet had gezien. De 41-jarige verdachte is na zijn aanhouding overgebracht naar een politiebureau waar het onderzoek zal worden voortgezet.


Uitspraak

Rechtbank Amsterdam, 23 november 2010

Verdachte heeft moedwillig een 32-jarige vrouw vermoord. Arzu Erbas, zijn slachtoffer, was een in haar omgeving geliefde, een getalenteerde en ondernemende persoonlijkheid, die niet alleen de moeder in een gezin met twee jonge kinderen was, maar bovendien maatschappelijk aanzien genoot als grondlegger van het door haar tot een onderneming uitgebouwd Kindercentrum Moeders Schoot, bestaande uit kinderdagverblijven en naschoolse opvang in meerdere vestigingen.

Wat het motief en/of welke de motieven van verdachte ook is of zijn geweest, hij heeft met het doodsteken van Arzu Erbas een gruwelijke en meedogenloze moord gepleegd, die haar nabestaanden groot leed heeft berokkend dat tot op de dag van vandaag voortduurt en, naar moet worden aangenomen, nog zeer lange tijd, zo niet voor altijd, zal blijven voortduren. Verdachte heeft Arzu Erbas op klaarlichte dag genadeloos omgebracht, op een voor iedereen toegankelijk parkeerterrein aan de openbare weg, voor de ogen van een van de medewerkers van het kinderdagverblijf en een aanzienlijk aantal omstanders en omwonenden. Hij heeft haar in korte tijd een groot aantal elkaar opvolgende en fataal gebleken steken met een scherp slagersmes toegebracht. Aldus heeft verdachte een hevige schok in de rechtsorde veroorzaakt. Dit blijkt uit de berichtgeving in de media na de moord, uit de belangstelling van die media voor het onderhavige proces en de nog onlangs in oktober gehouden herdenkingsmanifestatie voor Arzu Erbas. Dat verdachtes daad hem wordt vergolden is derhalve een gerechtvaardigd strafdoel.

Verdachte heeft zichzelf door zijn proceshouding de kans ontnomen spijt te tonen of te betuigen. Door geen medewerking te verlenen aan forensisch gedragskundig onderzoek naar zijn persoon kan niet in rechte worden vastgesteld of en zo ja in hoeverre, verdachte tot zijn daad is gekomen onder invloed van een, al dan niet ziekelijke, stoornis. Verdachte is eerder in Turkije voor moord tot een zeer langdurige gevangenisstraf veroordeeld. Om deze redenen kan verdachte niet anders dan als een voor zijn medemens levensgevaarlijk individu worden gezien dat ten volle voor zijn handelen, dat hem geheel moet worden toegerekend, verantwoordelijk dient te worden gehouden. Strafoplegging is mitsdien tevens gerechtvaardigd uit overwegingen van speciale preventie: de maatschappij dient langdurig tegen verdachte te worden beschermd. Dat verdachte nog het uitzitten van een strafrestant van ruim 9 jaar in Turkije tegemoet ziet na zijn detentie in Nederland, en geen legale verblijfsstatus in Nederland heeft, doet daaraan niet af. Hij heeft zich in Turkije eerder onttrokken aan tenuitvoerlegging van zijn aldaar opgelegde straf door uit gevangenschap te ontvluchten en heeft zich vervolgens naar Nederland begeven. Om die reden blijft de veiligheid van de Nederlandse samenleving in het geding. Deze gevolgtrekking wordt bevestigd door het feit dat tevens bewezen is verklaard dat verdachte iemand heeft mishandeld door hem met een mes te verwonden. Verdachte is kennelijk iemand die zich uit onvrede, boosheid, frustratie of welke emotie dan ook met messen afreageert op anderen.
Links


Beeldmateriaal

Uitzending AT5 - 10 augustus 2009
Teruggeplaatst van "/Arzu_Erbas"